Till startsida
Webbkarta

Forskning vid Antarktis

Sedan flera år driver Göteborgs universitet framgångsrik forskning vid Antarktis. På den här sidan har vi samlat information om de olika expeditionerna, samt resebrev som våra forskare har skrivit.

Expedition vintern -16

[2015-11-24] Forskaren Anders Torstensson som var i Antarktis tidigare under 2015 (se mer info nedan) återvänder till regionen, den här gången med kollegan Mikael Hedblom. Tillsammans ska de tillbringa drygt två månader vid det tyska Dallmann-laboratoriet på den Argentiska basen Carlini. Projektet handlar i första hand om klimatförändringars effekt på primärproducenter, i vårt fall effekter av ökad temperatur, minskad salthalt samt ökad koldioxidhalt på bottenlevande mikroskopiska alger.

Första resebrevet: "I Skottbergs fotspår", 2015-11-24

Expedition vintern -15

[2015-02-06] Vintern 2015 åker forskarna Angela Wulff och Anders Torstensson till Antarktis för att tillsammans med forskare från Argentina och Tyskland för att undersöka klimatförändringarnas effekt på t.ex. alger.

Läs också:

"Hallå där Angela Wulff och Anders Torstensson.."

Angela och Anders berättar om expeditionen.

Expedition vintern 2013-14

[2013-12-19] I slutet av december 2013 kommer forskarna Anna Wåhlin och Ola Kalén från institutionen för geovetenskaper att gå på den sydkoreanska isbrytaren Araon för att tillsammans med ett antal sydkoreanska forskare ta sig till Amundsens hav utanför Antarktis.

Där kommer de att att göra mätningar av salthalt, temperatur och strömmar i havet. Dessa kommer att utföras från fartyget på olika positioner, samt från instrument som har varit på havsbotten sedan flera år.

Forskarna kommer att skriva resebrev som kommer att publiceras här.

På expedition till Antarktis över sommaren

[2013-06-05] Forskarna Katarina Abrahamsson och Martin Ahnoff samt doktoranden Anna Granfors går snart ombord på isbrytaren Polarstern i Kapstaden. Under juni, juli och halva augusti ska forskargruppen studera ozonnedbrytande ämnen i Antarktis hav.

Läs mer om sommarens expedition >>

Under hela expeditionen kommer forskargruppen att skriva resebrev som du kan läsa här.

Göteborgsforskare till Antarktis med koreansk isbrytare

[2012-01-04] I mitten av januari går Christian Stranne, doktorand vid Göteborgs universitet, ombord på den koreanska isbrytaren ARAON för att delta i en forskningsexpedition till Antarktis. Expeditionen är ett unikt svenskt-koreanskt samarbete, där forskarna delar på datan de samlar in om hur havsvattnet runt den frusna kontinenten påverkar smältningen av Antarktis inlandsis.

Läs mer på Polarforskningssekretariatets webb

Expedition till McMurdo studerar fisk i Antarktis

Den 18 oktober åkte fyra forskare från zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet till Antarktis för att under sex veckor studera fiskar i det omgivande polarhavet. Mellan 24 oktober och 30 november befann de sig på den amerikanska McMurdostationen.

Under hela expeditionen skickade de resebrev som du kan läsa här:


 

   Vi var med på resan

 

                    Det här forskar vi om

 

Oden stannar i Östersjön 2011/12

Våren 2011 tog Sjöfartsverkets styrelse beslut om att hålla isbrytaren Oden hemma i Östersjön vintern 2011/12 istället för att hyra ut den för forskning vid Antarktis. Efter att USA:s utrikesminister Hillary Clinton och Nya Zeelands utrikesminister Murray McCully vädjat till den svenska regeringen om att ställa Oden till förfogande i Antarktis, slog regeringen fast att Sjöfartsverkets beslut ska stå fast.

Läs mer: Koreansk isbrytare räddar delar av klimatforskningen i Antarktis (2011-09-22)

Läs mer: Antarktisforskningen hotad utan isbrytaren Oden (2011-08-05)

Oden Southern Ocean Expedition 2010/11

Isbrytaren Oden har varit på expedition i Antarktis igen, denna gång var det expeditionen Oden Southern Ocean Expedition 2010/2011.

Med på fartyget fanns forskare från Göteborgs universitet som med fyra olika forskningsprojekt deltog i expeditionen. I en serie resebrev fick vi följa livet ombord.

 

   Vi var med på resan

 

 

                 Det här forskar vi om

Resebrev från Antarktis 2010/11

Följ Odens resa 2010/11

Följ sälarna som forskarna märkte 2010/11

Forskarna lyckades fånga in och ta prover på 220 sälar under expeditionen. Fyra av de infångade Ross-sälarna utrustades med satellitsändare, som klistrades fast på pälsen. Sändarna gör det möjligt att följa sälarnas rörelser online på webben: rossseals.trackit.cubitech.dk

 

Oden Southern Ocean Expedition 2008/09

I december 2008 var några av våra forskare också iväg på en expedition till Antarktis. Även då skrevs det resebrev:

 

Kontaktinformation

Carina Eliasson, pressinformatör

Besöksadress:
Guldhedsgatan 5A

Telefon:
031-786 98 73

Polarforsknings- sekretariatet

Expeditionerna i Antarktis stöds av Polarforskningssekretariatet.