Till startsida
Webbkarta

Forskningsområden vid fakultetens institutioner

Den forskning som bedrivs vid Naturvetenskapliga fakultetens institutioner sträcker sig från det oändliga universum ner till minsta nanopartikel, och från klimatexpeditioner i Antarktis till blodtrycksmätningar på giraffer i Afrika.

Här presenteras en samlad bild över den forskning som bedrivs vid Naturvetenskapliga fakulteten, indelad på de olika institutionerna.

Institutionen för biologi och miljövetenskap

Fysiologi och CellbiologiEvolutionsbiologi och Systematik
Naturvårdsbiologi och Ekologi | Miljövetenskap

Institutionen för fysik

Astronomi och astrofysik | Atom- och molekylfysik | Komplexa system/biofysik | Kondenserade materiens fysik 

Institutionen för geovetenskaper

Geologiska resurser och risker | Marin miljö | Klimat

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Analytisk kemi | Biokemi och biofysik | Grundläggande kemi | Mikrobiologi | Miljökemi | Molekylärbiologi och genetik | Organisk och läkemedelskemi

Forskningsområden utan länk har information på engelska

Institutionen för kulturvård

Byggd miljö | Konservering | Hantverk

Institutionen för matematiska vetenskaper

Algebraisk geometri och talteori | Beräkningsmatematik | Biomatematik, biostatistik och andra tillämpningar | Diskret matematik | Extremvärden och riskhantering | Harmonisk analys och partiella differentialekvationer | Komplexanalys i flera variabler | Mekanisk tillförlitlighet | Mångpartikelsystem och kinetisk teori | Optimering | Sannolikhetsteori | Spatial statistik och stokastisk geometri | Undervisning och lärande i matematik

Forskningsområden utan länk har information på engelska

Till sidans topp