Till startsida
Webbkarta

Forskningsområden vid fakultetens institutioner

Den forskning som bedrivs vid Naturvetenskapliga fakultetens institutioner sträcker sig från det oändliga universum ner till minsta nanopartikel, och från klimatexpeditioner i Antarktis till blodtrycksmätningar på giraffer i Afrika.

Här presenteras en samlad bild över den forskning som bedrivs vid Naturvetenskapliga fakulteten, indelad på de olika institutionerna.

Institutionen för biologi och miljövetenskap | Institutionen för fysik | Institutionen för geovetenskaper | Institutionen för kemi och molekylärbiologi | Institutionen för kulturvård | Institutionen för matematiska vetenskaper

Institutionen för biologi och miljövetenskap

Biologi med  fokus på systematik och biodiversitet | Ekofysiologi och biogeokemi | Ekologi och naturvård | Ekologisk zoologi | Ekotoxikologi | Fisk, skaldjur och vattenbruk | Funktionell och strukturell dynamik i bentos | Herbarium GB | Integrerad kustzonsförvaltning och bevarandebiologi| Kemisk ekologi | Molekulär ekologi, evolution och genomik | Pelagisk ekologi | Stress och globala miljöförändringar | Teoretisk ekologi och modellering | Växtcell- och molekylärbiologi | Zoofysiologi

Forskningsområden utan länk har information på engelska

Institutionen för fysik

Astronomi och astrofysik | Atom- och molekylfysik | Komplexa system/biofysik | Kondenserade materiens fysik 

Institutionen för geovetenskaper

Geologiska resurser och risker | Marin miljö | Klimat

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Analytisk kemi | Biokemi och biofysik | Grundläggande kemi | Mikrobiologi | Miljökemi | Molekylärbiologi och genetik | Organisk och läkemedelskemi

Forskningsområden utan länk har information på engelska

Institutionen för kulturvård

Byggd miljö | Konservering | Hantverk

Institutionen för matematiska vetenskaper

Algebraisk geometri och talteori | Beräkningsmatematik | Biomatematik, biostatistik och andra tillämpningar | Diskret matematik | Extremvärden och riskhantering | Harmonisk analys och partiella differentialekvationer | Komplexanalys i flera variabler | Mekanisk tillförlitlighet | Mångpartikelsystem och kinetisk teori | Optimering | Sannolikhetsteori | Spatial statistik och stokastisk geometri | Undervisning och lärande i matematik

Forskningsområden utan länk har information på engelska

Till sidans topp