Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Sabbaticalprogrammet

Naturvetenskapliga fakulteten bedriver sedan 2013 ett sabbaticalprogram för tillsvidareanställda lärare och forskare. Fokus är utveckling och förnyelse av forskning.

Genom programmet ges ekonomiskt stöd till universitetslärare och forskare för att upp till sex månader ägna sig fritt och på heltid åt forskning, i en internationell miljö. 

Sabbaticalprogrammet ska vara till nytta såväl för individen som i ett vidare perspektiv, exempelvis genom karriärutveckling, utveckling av forskningsidéer, kunskap om nya tekniker och metoder samt utveckling av samarbeten, samt nytta för andra.

Här har vi samlat information om vad som gäller för sabbaticalprogrammet under perioden 2017-2019, aktuella utlysningar, bakgrund till programmet och fakta om beviljade ansökningar. Här finns också intervjuer med två av de forskare som deltagit i programmet.

Vad gäller nu: 2016-2019

Sabbaticalprogrammet fortsätter de kommande åren och fakultetsstyrelsen beslutade i juni 2016 att avsätta totalt 12 miljoner kr för sabbaticalvistelser under åren 2017-2019. Första utlysningen kommer att ske under sommaren 2016 och andra utlysningen kommer ske under sommaren 2017. Information om utlysningar kommer att spridas via fakultetens nyhetsbrev och interna webbsidor.

Översiktlig tidsplan för genomförande av sabbaticalprogrammet

Vad görs, aktivitet 2016 2017 2018 2019
Utlysning 1 öppnar 15 juni      
Informationsseminarium 29 augusti      
Utlysning stänger 3 oktober      
Beslut om medel 25 oktober      
Sabbaticalperiod   X  X  
Utlysning 2 öppnar   15 juni    
Informationsseminarium   30 augusti    
Utlysning stänger   3 oktober    
Beslut om medel    31 oktober    
Sabbaticalperiod      X  X

Varje utlysningsomgång omfattar maximalt 6 miljoner kr. Tidpunkten för sabbaticalperioden beskrivs i ansökan, men kan anpassas vid ändrade förutsättningar inom de ramar som anges i utlysningstexten.  

Så här söker du till sabbaticalprogrammet.

Fakultetsstyrelsen har delegerat hantering avseende utlysningar och beslut om vilka som tilldelas medel för sabbaticalvistelser till dekanus. Forskningsberedningen bereder ärendena som rör sabbaticalprogrammet inför beslut av dekanus.

Vi har varit på sabbaticalvistelse

Sabbaticalvistelsen stärkte hela forskargruppen

Anna Godhe besökte University of Washington i Seattle under sin sabbaticalvistelse.

Se intervju med Anna


Fullt fokus på forskning

För Håkan Andréasson innebar sabbaticalvistelsen att han kunde fördjupa sina forskningskontakter och komma vidare i forskningen.

Se intervju med Håkan

Genomförda utlysningar

Under perioden 2013-2016 har tre omgångar av sabbaticalprogrammet utlysts och genomförts. Sammanlagt har drygt 12 miljoner kronor beviljats, fördelade på 24 personer. Beloppen varierar från 50 000 till knappt 900 000 kronor per person.

Antal inkomna ansökningar

Totalt över de tre utlysningsomgångarna har 33 ansökningar lämnats in, varav 24 stycken – åtta per omgång – har beviljats; beviljandegraden är därmed 73 procent. Flest ansökningar har BioEnv lämnat in och fått beviljade (se figur 1). Ansökningarna från KMB är förhållandevis få jämfört med institutionsstorleken.

Figur 1: Totalt antal inlämnade och beviljade ansökningar per institution. *Marin bildades juli 2015, och uppgifter redovisas därför bara för tredje omgången.

Figur 1: Totalt antal inlämnade och beviljade ansökningar per institution. * Marin bildades juli 2015, och uppgifter redovisas därför bara för tredje omgången. 

Den ojämna fördelningen mellan institutionerna första omgången, då bara BioEnv, Fysik och KMB lämnade in och fick ansökningar beviljade, förbättrades successivt i andra och tredje utlysningen. Alla fakultetens institutioner har fått minst en beviljad ansökan.

Vilka är det som söker?

Bland de sökande i första omgången fanns bara män, och de kom från tre av fakultetens dåvarande sex institutioner. Andra utlysningen justerades därför för att få en jämnare könsfördelning och fördelning mellan institutionerna bland de sökande. Fördelningen förbättrades i andra och tredje omgångarna. 

Av de totalt 33 ansökningar som lämnats in kommer bara fem från kvinnor. Alla kvinnor som sökt har beviljats medel för sabbatical.

Åldersfördelningen på de sökande och de som beviljats sabbatical redovisas i figur 2. Ålder, och motsvarande akademisk senioritet, är inte avgörande för att beviljas medel för sabbatical.

 

Figur 3: Födelseår för sökande, inlämnade respektive beviljade ansökningar.

Figur 2: Födelseår för sökande, inlämnade respektive beviljade ansökningar.

Hur länge är man borta?

Längden på sabbatical som beviljats medel varierar från två månader till ett år; fakulteten stödjer maximalt sex månader och övrig tid har finansierats på annat sätt. Huvuddelen av sabbaticalvistelserna är 3-4 månader, och några har delat upp den på två kortare perioder av exempelvis familjeskäl.

Populära länder

Ungefär hälften av beviljade sabbatical genomförs i europeiska länder (se figur 3). USA är det enskilda land som flest åker till för sin sabbatical. Ungefär två tredjedelar av beviljade sabbatical genomförs på ett ställe, medan resten delar upp sin sabbatical på två ställen (lika vanligt med två ställen i samma land som två olika länder).

Figur 4: Vistelseland för beviljade ansökningar. Då en sabbatical genomförs på två ställen anges 0,5 per ställe.

Figur 3: Vistelseland för beviljade ansökningar. Då en sabbatical genomförs i två länder anges 0,5 per land.

 

 

Dokument

Forskaren Anna Godhe om sin sabbaticalvistelse

Forskaren Håkan Andréasson om sin sabbaticalvistelse

Sidansvarig: Tanja Thompson|Sidan uppdaterades: 2017-06-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?