Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Biologi, Masterprogram, 120 hp

Vill du vara med och arbeta med de stora globala utmaningarna som klimatförändringar, förvaltning av våra naturresurser och möjligheter att försörja en växande befolkning med hållbar och näringsriktig mat? Då skall du läsa vår nya masterutbildning i biologi där de tre starkt forskningsanknutna profilområdena ekofysiologi, evolutionär biologi och naturvårdsbiologi ger dig en ökad kompetens och konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. De förbereder dig också väl för en fortsatt forskarutbildning.

Biologiutbildningen vid Göteborgs universitet tillhör en av de mest populära i landet och har mycket hög kvalitet enligt Universitetskanslerämbetets utvärdering. Lärare och handledare som undervisar på programmet bedriver framgångsrik forskning med stora internationella samarbeten inom de olika profilområdena, vilket ger en nära koppling mellan utbildning och forskning.

Profilområdet ekofysiologi ger fördjupade kunskaper i hur växter och djur fysiologiskt har anpassats till och svarar på olika omvärldsfaktorer såsom globala miljöförändringar. Evolutionär biologi behandlar evolution på mikro- och makronivå med implikationer för biologisk mångfald och bevarande. Naturvårdsbiologi förmedlar kunskapen om hur biologiskt värdefulla naturtyper uppstår, varför de förändras och hur de bäst förvaltas både i en av människan exploaterad natur och i urbana miljöer.

Arbetsområden

Biologer arbetar inom många olika områden med varierade arbetsuppgifter beroende på den inriktning man valt på sina studier. Exempel på arbetsplatser, utöver universitet och högskolor, där biologer som utbildats vid Göteborgs Universitet arbetar är: Länsstyrelsen, Kommuner, Havs och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Universeum, Astra Zeneca och andra bioteknik-, livsmedelsteknik- och läkemedelsföretag. Naturvårds- och evolutionsbiologer arbetar till exempel inom företag och myndigheter, eller som egna företagare eller konsulter. De som har en fysiologisk eller cellbiologisk inriktning arbetar ofta med laboratorie- och forskningsarbete inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, på sjukhuslaboratorier och på statliga verk och myndigheter. Många biologer jobbar inom forskning och utbildning vid universitet, högskolor, folkhögskolor och gymnasier. Läs mer på biologisidan om arbete och karriär!

Det är vanligt med arbeten som kräver internationell samverkan så det är en god merit att förlägga en del av utbildningen utomlands. Inom biologin vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier. Vi har över 100 avtal inom Erasmus och andra utbytesprogram med universitet och högskolor runt om i världen. Om du funderar på en termin eller två i tex Barcelona, Cardiff, Australien, eller Kanada så är detta ett bra program att välja.

Innehåll

Programmet ger dig möjlighet att fördjupa dig inom främst ett av profilområdena ekofysiologi, evolutionär biologi eller naturvårdsbiologi. Varje profilområde innehåller rekommenderade kurser men du kan också bredda dina studier genom att välja valfria fördjupningskurser i biologi eller kurser från andra ämnesområden.

Masterutbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.  Examensarbetet genomförs antingen i en forskargrupp eller externt på exempelvis länsstyrelser eller företag med biologisk verksamhet. Examensarbetet kan också vara förlagt till andra universitet i Sverige eller utomlands.

Rekommenderade kurser  

Varje profilområde inleds med en eller två introduktionskurser som brett introducerar ämnesområdet. Därefter följer en serie rekommenderade kärnkurser som utgör en fördjupning och progression inom profilen under det första året av utbildningen. Det andra året rekommenderas ett examensarbete på 60 hp, men möjlighet finns att göra examensarbete på 30 eller 45 hp i kombination med flera kurser.

Ekofysiologi

HT period 1: Globala förändringar, problem, analys, åtgärder (ES2613, 7,5 hp) och En introduktion till ekofysiologi (BIO408, 7,5 hp)

HT period 2: Marina djur-Jämförande fysiologi och tillämpningar inom vattenbruk (BIO484, 15 hp)

VT period 1: Zoologisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv (BIO560, 15 hp), eller

Växtfysiologi i en föränderlig miljö (BIO350, 15 hp)

VT period 2: Växtekofysiologi ur ett klimatperspektiv (BIO506, 15 hp)

Evolutionär biologi

HT period 1: Ekologisk teori (BIO425, 15 hp), (kursen byter namn till Evolutionär ekologi, BIO426)

HT period 2: Bevarandebiologi och populationsgenetik (BIO418, 15 hp)

VT period 1: Bioinformatik och funktionsgenomik (BIO210, 15 hp)

VT period 2: Fylogeni för evolutionsbiologer (BIO508, 15 hp)

Naturvårdsbiologi

HT period 1: Naturvård, förvaltning och skötsel (BIO499, 15 hp)

HT period 2: Bevarandebiologi och populationsgenetik (BIO418, 15 hp)

VT period 1: Tillämpad miljörätt (ES2610, 15 hp)

VT period 2: Kunskapsförmedling och kommunikation för naturvårdsbiologer (BIO471, 15 hp) eller Ekologi och fiskevård i rinnande vatten (BIO566, 15 hp)

Examen: Masterexamen i biologi

Masterprogrammet i biologi är en utbildning på avancerad nivå och är en påbyggnad på kandidatexamen om 180 hp. För examen krävs 120 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå. Vidare krävs minst 75 hp inom huvudämnet biologi, varav ett examensarbete i biologi på 60, 45 eller 30 hp som skall vara på avancerad nivå. Högst 30 hp kurser på grundläggande nivå kan ingå i examen.

 

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

Kandidatexamen (180 hp) inom biologi, miljövetenskap eller marina vetenskaper, inom vilken det ingår motsvarande minst 60 hp i biologi, varav minst 15 hp på fördjupningsnivå. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till programmet.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Biologi, Masterprogram, 120 hp
Start Studietakt Anmälan
HT17 Dag, 100 % Sen anmälan

Mer information om valt utbildningstillfälle

ANMÄLNINGSKOD: GU-11099
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2017-04-18
PROGRAMMET ÄR ÖPPET FÖR SEN ANMÄLAN Info
Till vissa utbildningsalternativ är det möjligt att göra en sen anmälan efter sista anmälningsdag. Sökande som anmäler sig sent rangordnas efter det datum som anmälan kom in och antas om behörighetskraven är uppfyllda och det finns lediga platser.
YTTERLIGARE ANMÄLNINGSINFORMATION: https://www.antagning.se/
ORT: Göteborg
UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska


Sidansvarig: Tanja Thompson|Sidan uppdaterades: 2016-03-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?