Till startsida
Webbkarta

Forskning och forskarutbildning

Under utbildningens gång kommer du att möta lärare och forskare från många olika forskargrupper och institutioner. På masternivå kan du läsa forskningsförberedande kurser eller bedriva projektarbete tillsammans med forskare och specialister inom både universitet och näringsliv.

Miljövetenskap är ett område där omfattande forskning bedrivs, varav många projekt är tvärvetenskapliga. Miljö är ett av Göteborgs universitet fem profilområden. Vi bedriver forskning om allt från klimatförändringar till hur olika kombinationer av kemikalier påverkar människor och miljön.

Du kan läsa mer om forskning inom miljö och hållbar utveckling vid Göteborgs universitet på:

Utbilda dig till forskare i miljövetenskap

Har du ett genuint och brinnande intresse för miljövetenskap? Då kan en forskarubildning vara något för dig. Utbildningen ger dig djupare kunskaper inom ditt ämnesområde och analytiska verktyg för att kunna formulera problem och analysera och kritiskt bedöma resultat. En forskarutbildning innebär fyra års heltidsstudier som vanligtvis inkluderar ett del undervisning. Den reella tiden blir därför ofta fem år.

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs examen på avancerad nivå eller kurser motsvarande 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs särskild behörighet som innebär att någon/några specifikt angivna kurs(er) ska ingå i utbildningen. Kraven på särskild behörighet anges i studieplanen för respektive ämne.

Läs mer om forskning i miljövetenskap

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) drivs av Chalmers och Göteborgs universitets för att främja forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet.

Till sidans topp