Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hur får vi leverantörskedjor fria från avskogning? Ett samtal om möjligheter mellan forskare, utövare och privata aktörer

Research profile seminar

Focali tillsammans med SIANI bjuder in till ett heldagsseminarium om hållbara leverantörskedjor för att minska avskogning, fredag den 8 december 2017 i Göteborg. Alla forskare, studenter, beslutsfattare, privata aktörer och organisationer intresserade av drivkrafter bakom avskogning och kopplingar till import/konsumtion och leverantörskedjor är välkomna att delta under seminariet. Registrering krävs.

En ökad efterfrågan på råvaror såsom soja och palm-olja orsakar avskogning och försämring av ekosystem i många tropiska skogar till följd av jordbruksmarkers expansion. Problematiken med avskogning är ofta svår att komma åt på grund av otillräcklig information i långa leverantörskedjor som spänner över flera olika länder. En ökad transparens i leverantörsledet från produktion till konsumtion skulle kunna stödja en hållbar handel med dessa skogsriskerande råvaror och främja effektiva miljöstrategier som förhindrar avskogning. Forskare, producenter, leverantörer och konsumenter har här en stor möjlighet att arbeta tillsammans för leverantörskedjor helt fria från avskogning.

Focali och SIANI sammanför svenska aktörer i ett heldagsseminarium för att belysa utmaningar som kopplar samman import/konsumtion, leverantörskedjor och avskogning. Syftet med seminariet är att starta en dialog för att identifiera hur nuvarande forskning kan komma till praktisk användning utanför akademin och hur behov hos företagssektorn skulle kunnas stödjas av framtida forskning för att främja hållbara leverantörskedjor och effektiva miljöstrategier ¿ hur kan vi tillgodose konsumenter med mat av god kvalitet och samtidigt tillräckligt med information för att kunna göra medvetna val

Lecturer: Javier Godar, Torsten Krause, Martin Persson, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen

Date: 12/8/2017

Time: 9:00 AM - 3:30 PM

Categories: Environment, Sustainable development

Organizer: Focali och SIANI

Location: Pedagogen, Västra hamngatan 25
Hus A, rum AK2 138

Event URL: Read more about Hur får vi leverantörskedjor fria från avskogning? Ett samtal om möjligheter mellan forskare, utövare och privata aktörer

Additional information:
Inbjudan Focali seminarium.pdf

Contact person: Linda Hansson

Phone: 031-786 92 22

Page Manager: Erika Hoff|Last update: 3/8/2013
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?