Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Ingen hunger - Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling

Workshop

Välkommen till en lärarfortbildning om att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbar jordbruk! Lyssna på forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.

Nu är det dags för det andra målet - Ingen hunger - i fortbildningarna om de globala målen för hållbar utveckling för lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Första delen utgörs av två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan.

Lärarfortbildningarna om de globala målen utgör en serie med fortbildningar som ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNDP:s vårgala 2018 om globala målen i kategorin "Bästa partnerskap".

Vid vårterminens första tillfälle handlar det om mål 2 Ingen hunger: Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbar jordbruk.

Föreläsare:

Kristina Snuttan Sundell, Biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
Kristina är professor i zoofysiologi vid Göteborgs universitet och verksamhetsledare för Swedish Mariculture Research Center (SWEMARC). Att producera näringsriktig mat till hela jordens framtida befolkning på ett miljövänligt sätt är en våra största utmaningar. SWEMARC:s målsättning är att genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerande forskning öka odlingen av mat från havet på ett miljösmart sätt. Idag producerar vi det mesta av vår mat på land och endast några få procent av matproduktionen kommer ifrån vatten.


Madelene Ostwald, GMV och Fysisk resursteori, Chalmers:
Madelene är docent och forskar kring skog och markanvändning: bland annat om hur multifunktionell markanvändning kan öka produktiviteten i jordbruket. Ett exempel är genom agroforestry, där träd på fälten både ger frukt och förbättrar jorden för grödorna på marken.

Rasmus Einarsson, Fysisk resursteori, Chalmers
Rasmus är doktorand på Fysisk resursteori vid Chalmers och forskar om hållbara näringsflöden i lantbruket. Forskningen syftar till att förstå hur framtidens matproduktion och markanvändning kan göras mer miljövänlig och samtidigt mätta världens befolkning.

Anmäl dig här på Den globala skolans webb

Lecturer: Kristina Sundell
Madelene Ostwald
Rasmus Einarsson

Date: 2/25/2019

Time: 1:00 PM - 4:30 PM

Categories: Sustainable development

Organizer: Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Den Globala Skolan, Universeum, Världskulturmuseet

Location: Universeum

Event URL: Read more about Ingen hunger - Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling

Contact person: Mikael Östblom

Page Manager: Kasper Holgers|Last update: 9/11/2018
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?