Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Populärvetenskaplig föreläsning: Så sköter vi Sveriges enda marina nationalpark

Lecture

Biologisk mångfald och hållbart nyttjande är ledorden för Kosterhavets nationalpark.

Olika undersökningar visar hur naturen mår och vad den tål. Nationalparksförvaltningen justerar och anpassar åtgärder och regler för att nå uppställda mål. Information och kunskapsspridning är viktig för mångfalden och ett hållbart nyttjande.

Lecturer: Anita Tullrot arbetar som marin naturvårdsförvaltare vid Kosterhavets nationalpark, Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hon har tidigare forskat på varningsfärger hos nakensnäckor, men också arbetat på Fiskeriverket och på Tjärnö marinbiologiska laboratorium.

Date: 8/15/2019

Time: 6:00 PM - 6:45 PM

Categories: Popular science, Environment, Science

Organizer: Föreläsningen är ett samarbete inom Gröna mötesplatser. Där ingår Strömstads kommun (genom Energi- och klimatrådgivningen, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, Folkhälsorådet och Stadsbiblioteket), EkoPark Strömstad, naturum Kosterhavet, Göteborgs universitet (genom Lovéncentret Tjärnö) och Studieförbundet Vuxenskolan.

Location: Hörsalen, Lovéncentret Tjärnö

Event URL: Read more about Populärvetenskaplig föreläsning: Så sköter vi Sveriges enda marina nationalpark

Contact person: Martin Larsvik

Phone: 031-786 96 21

Page Manager: Kasper Holgers|Last update: 9/11/2018
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?