Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling

Workshop

Välkommen till en lärarfortbildning om hållbar industri, innovationer och infrastruktur! Lyssna på inspirerande forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i kreativa workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.

Nu är det dags för det nionde målet - hållbar industri, innovationer och infrastruktur - i fortbildningarna om de globala målen för lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Eftermiddagen inleds med två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om mål 9 utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Efter frågestund och fika med forskarna och lärarkollegor leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. Dagen avslutas med pedagogiska tips då alla medverkande får en kortlek om de globala målen att använda i sin undervisning.

Lärarfortbildningarna om de globala målen vänder sig till yrkesverksamma lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning samt lärarstudenter. Serien har pågått sedan 2016 och ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNDP:s vårgala 2018 om globala målen i kategorin "Bästa partnerskap".

Vid vårterminens första tillfälle handlar det om mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur: bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Föreläsare:

Hans Hellsmark, Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Hans är docent på Chalmers och koordinator för CIIST- Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions. Han forskar om forsknings- och innovationspolitik för transformativ förändring, till exempel vad gäller vägval i energiomställningen och förnybara transportbränslen. Hans är särskilt intresserad av samspelet mellan politik, industri och forskning för att skapa och underlätta omställningar för en hållbar utveckling.


Erik Gustafsson, Institutet för innovation och entreprenörskap, Göteborgs universitet
Erik är universitetslektor och undervisar på kurser om innovation och entreprenörskap. I sin forskning studerar han kreativa näringar, främst med fokus på modeindustrin, genom teorier kring kunskapsintensivt entreprenörskap och entreprenöriella intentioner. Syftet är öka förståelsen kring rollen av olika kunskapsbaser för uppkomsten av nya företag, inte minst i relation till kreativ kunskap. Erik kommer bland annat att belysa hur entreprenöriellt tänkande hänger ihop med innovation och hållbar utveckling.

Anmälan
Anmälan på Den Globala Skolans webb

Se tidigare och kommande lärarfortbildningar här

Lecturer: Hans Hellsmark, Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Erik Gustafsson, Institutet för innovation och entreprenörskap, Göteborgs universitet

Date: 2/27/2020

Time: 1:00 PM - 4:30 PM

Categories: Sustainable development

Organizer: Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Den Globala Skolan, Universeum, Världskulturmuseet

Location: Universeum

Event URL: Read more about Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling

Fee: gratis

Contact person: Mikael Östblom

Page Manager: Kasper Holgers|Last update: 9/11/2018
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?