Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Gabriella Olshammar

Postgraduate studies officer

Gabriella Olshammar
Postgraduate studies officer
gabriella.olshammar@science.gu.se
+46 31 786 9875
0766-229875

Postal Address: Box 460, 40530 Göteborg
Visiting Address: Guldhedsgatan 5A , 41320 Göteborg


Faculty Office for Science (More Information)
Box 460
405 30 Göteborg
www.science.gu.se
info@science.gu.se
Visiting Address: Guldhedsgatan 5a , 413 20 Göteborg

About Gabriella Olshammar

Gabriella Olshammar works as a Postgraduate Studies Officer.

Assignment:

  • Analysis and handling of matters related to third cycle education, quality work
  • Coordination of department-wide courses for PhD students.
  • Handling of matters related to thesis defences

 

Latest publications

Inledning
Björn Siesjö, Gabriella Olshammar, Krister Olsson
Hus mot himlen. Hållbar hybris? Olshammar, G., Olsson, K. och Siesjö, B. (red.), Malmö, Arena, Chapter in book 2018
Chapter in book

Förändring på lika villkor
Gabriella Olshammar
Ö-posten, Magazine article 2018
Magazine article

Konsten att blanda en stad
Gabriella Olshammar
Ö-posten, Magazine article 2018
Magazine article

Hus mot himlen - Hållbar hybris?
Gabriella Olshammar, Krister Olsson, Björn Siesjö
Malmö, Bokförlaget Arena, Edited book 2018
Edited book

Ett återbrukstorn i Göteborgs hamn. Den industriella skrapan och funktionsblandningens möjligheter
Gabriella Olshammar
Hus mot himlen - Hållbar Hybris?, Malmö, Bokförlaget Arena, Chapter in book 2018
Chapter in book

Showing 21 - 29 of 29

2007

Vem kompetensutvecklar vem? Och var? Om att utveckla företagsamhet och bryta marginalisering
Gabriella Olshammar, Lisbeth Birgersson
Högskolor och samhälle i samverkan. Samverkan för kompetensutveckling, Jönköping 8-11 maj, 2007, Conference paper 2007
Conference paper

Stödverksamheternas betydelse för företagsamhet i staden
Gabriella Olshammar, Lisbeth Birgersson
Seminarierapport, utanför serie, Inst för Kulturvård, GU, Magazine article 2007
Magazine article

Bebyggelsens betydelse för företagsamhet i staden med Angered som exempel
Gabriella Olshammar, Lisbeth Birgersson
Seminarierapport, utanför serie, Inst för Kulturvård, GU, Magazine article 2007
Magazine article

2006

Ephemeral changes for good or bad? On diverse attitudes to change
Gabriella Olshammar
Landscape studies at the city edge, Dept of Landscape Planning Alnarp, Qviström, M. and Saltzman, K. (eds.) , Conference paper 2006
Conference paper

2006, Urbana landskap för småföretagande. I skärningspunkten mellan byggd miljö, verksamheter och integrationsfrågor
Gabriella Olshammar
Nordic Seminar on Housing and Urban Studies, Gävle , Conference contribution 2006
Conference contribution

Vardagsoaser i ogästvänliga stadslandskap
Gabriella Olshammar
GU-Journalen, Magazine article 2006
Magazine article

2005

Urban industrial sites and actors for change. A socio-cultural perspective on brownfield redevelopment in Sweden
Gabriella Olshammar
The 101th Association of American Geographers Annual Meeting, Denver, Colorado, Conference contribution 2005
Conference contribution

2004

Periferins stadslandskap ger chans till frihet och förändring
Gabriella Olshammar
Miljöforskning, Formas, Magazine article 2004
Magazine article

2002

Det permanentade provisoriet : ett återanvänt industriområde i väntan på rivning eller erkännande.
Gabriella Olshammar
Göteborg, Chalmers University of Technology, Doctoral thesis 2002
Doctoral thesis

Showing 21 - 29 of 29

Page Manager: Erika Hoff|Last update: 1/19/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?