Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling skapades av FN:s världskommission för miljö och utveckling år 1987 och gavs följande definition: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Utbildning och forskning är vårt viktigaste bidrag till en hållbar utveckling. Göteborgs universitet erbjuder Sveriges bredaste utbud av utbildningar inom miljö och hållbar utveckling. Vi forskar inom ett stort antal ämnesområden som relaterar till olika dimensioner av hållbar utveckling.
 

Fakultetens miljöarbete

Naturvetenskapliga fakulteten arbetar strukturerat och långsiktigt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Det praktiska arbetet drivs av miljösamordnare på institutionerna. Sedan mer än 10 år är vi miljöcertifierade.

Det finns en handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid universitetet och samtliga institutioner bidrar med aktiviteter i syfte att arbeta mot målen i handlingsplanen.

 

Agenda 2030- FN:s globala mål

Världen står inför stora utmaningar när det gäller hållbar utveckling. Därför beslutade FN:s medlemsländer 2015 om en ambitiös utvecklingsagenda för att möta de ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling. Utbildning och forskning är vårt viktigaste bidrag till en hållbar utveckling.

Mål 2: Ingen hunger

 

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet. Stora framsteg för att bekämpa hungern har gjorts de senaste decennierna, men fortfarande lever närmare en tiondel av världens befolkning under svältgränsen. Det beror mycket på att matproduktion och distribution är en komplex fråga som påverkas av många faktorer. Det handlar inte bara om ett hållbart bruk av resurser, utan också på fungerande handel och infrastruktur.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Insatser för att främja hälsan hos världens befolkning är inte bara självklart av humanitära skäl utan kan också ses som en återinvestering i samhället. Hälsa berör många olika områden och påverkas av stora och små faktorer.

Mål 4: God utbildning för alla

Kvalitativ och inkluderande utbildning är en viktig förutsättning för ett jämställt och ekonomiskt väl fungerande samhälle med välmående medborgare. Alla har rätt till utbildning efter sina förutsättningar.

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är en grundförutsättning för allt liv på jorden, och tillgången till rent vatten är i sin tur en förutsättning för hållbar utveckling. Människan är beroende av vatten för att överleva och för produktion av bland annat livsmedel och energi. Orent vatten och bristande sanitet hotar människors hälsa, framförallt i fattigare delar av världen.

Mål 7: Hållbar energi för alla

mål-7

Fortfarande står fossila bränslen för omkring 80 procent av energitillförseln i världen. Därför kommer det att behövas en kraftfull omställning till renare alternativ de kommande åren. Bristen på rena energikällor och tillgång till elektricitet är också ett hinder för att bekämpa fattigdomen i världen. Forskare vid Göteborgs universitet arbetar med att både ta fram nya metoder att utvinna energi på ett hållbart sätt, och metoder för att förfina redan existerande tekniker.

Mål 9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur

Mål nio består av tre olika delar som också är sammanlänkade med varandra. Innovation driver industrialiseringen framåt och infrastruktur skapar möjligheter för utveckling. Investeringar i infrastruktur är avgörande för att uppnå en hållbar utveckling och stärka samhällen i många länder.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

En av Göteborgs universitets ambitioner är att verka i och för samhället, och urbana områden blir allt viktigare att studera. Inom den naturvetenskapliga fakulteten arbetar forskare och lärare aktivt med mål 11.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

goal 12

Hållbarhet i konsumtion och produktion är en nödvändighet för att hushålla med resurser, minska miljö- och klimatpåverkan samt förbättra människors hälsa. För att nå målet krävs bland annat ett bättre utnyttjande av ekosystemtjänster, minskad användning av farliga kemikalier och en omställning till hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Den pågående klimatförändringen är en av mänsklighetens största utmaningar. Användningen av fossil energi och de därpå följande utsläppen av växthusgaser påverkar vår miljö och har kraftiga konsekvenser för i princip samtliga övriga mål i Agenda 2030.

Mål 14: Hav och marina resurser

Trots att oceaner och hav täcker över 70 procent av jordens yta saknas fortfarande mycket kunskap om havet. Mål 14 handlar om hur vi ska hushålla med och återuppbygga marina bestånd.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Alla levande organismer och deras livsmiljö bildar tillsammans ett ekologiskt system där djur och växter genom nära samverkan påverkar varandras livsmiljöer och omgivande betingelser. Biologisk mångfald hos olika ekosystem har visat sig betydelsefullt för jordens välmående och framtida utveckling.

Sidansvarig: Kasper Holgers|Sidan uppdaterades: 2017-12-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?