Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Bekämpa klimatförändringarna

Den pågående klimatförändringen är en av mänsklighetens största utmaningar någonsin. Användningen av fossil energi och de därpå följande utsläppen av växthusgaser påverkar vår miljö och har kraftiga konsekvenser för i princip samtliga övriga mål i Agenda 2030.

En ökning av global medeltemperatur som överstiger två grader Celsius, eller ännu mindre än så, kommer att i hög grad negativt påverka ekosystem, försurning, hälsa, livsmedelsproduktion, vattentillgång och vädersystem. Mycket av forskningen och undervisningen handlar om konsekvenserna av klimatförändringarna. Ett av de främsta målen för forskarna är att förstå processerna, för att därefter kunna hitta sätt att dämpa såväl förändringarna i sig som konsekvenserna av dem.

Studier vid polerna

Göteborgs universitet arbetar med klimatfrågan på den globala arenan, och är representerade i internationella klimatpanelen IPCC. Deras rapporter ligger till grund för bland annat FN:s klimatarbete och de stora globala fördragen.

Stor skala är också nödvändigt när vi arbetar med att mäta hur haven påverkas av ökade globala temperaturer. Ett stort forskningsprojekt pågår i Antarktis, och studerar hur polarisens smältning påverkas av klimatförändringarna. Med hjälp av undervattensdrönare och autonoma undervattensfarkoster kan forskare göra mätningar över stora områden under lång tid.

På andra sidan jorden, i Arktis, studerar forskare bland annat hur de smältande isarna påverkar livsmiljön för kiselalger. Kiselalger är källan till nyttiga fleromättade fettsyror som fiskar lagrar, till exempel omega-3. Andra forskare studerar mekanismen som transporterar värme i havet. För att kunna se och förstå förändringar i havsströmmarna behövs omfattande mätningar under långa tidsrymder.

Hav och atmosfär

I Östersjön undersöker forskarna hur cyanobakterier och andra marina arter påverkas av de kombinerade effekterna av havsförsurning, ökade temperaturer och ändrade salthalter.
Mycket fokus i marin forskning och undervisning läggs på hur havet påverkas av klimatförändringarna. Havet tar upp mycket av värmen i atmosfären, en uppvärmning av havet med bara 0,01 grad motsvarar en höjning med 10 grader i atmosfären. När haven blir varmare påverkas det marina livet. Höjda havsnivåer, som är en följd av smältande glaciärer, kommer också att påverka livet på land.

För studenter finns många kurser att välja på som anknyter till havet, havet som livsmiljö, hållbar utveckling och klimatförändringar. Dessutom arrangeras fortbildningskurser för lärare och lärarstudenter.

Forskning kopplad till atmosfären handlar bland annat om hur klimatgaser samverkar med andra miljöproblem. Forskarna undersöker också hur mycket ozon och luftföroreningar som växtlighet tar upp och hur växter påverkas. En annan frågeställning handlar om en förlängd pollensäsong, som blir ett resultat av stigande temperaturer, och vad det kan innebära för allergiker.

Forskaren Deliang Chen berättar om mål 13

Filmen är producerad av Göteborgs miljövetenskapliga center, GMV.

Forskning

Centrumbildning

Infrastruktur

 

Det här är mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag så som livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt. Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort särskilt för de minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Åtgärder behövs för att minska riskerna för, och konsekvenserna av naturkatastrofer.

Källa: Officiell sida för FN:s Globala mål för hållbar utveckling

Sidansvarig: Kasper Holgers|Sidan uppdaterades: 2019-11-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?