Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Hav och marina resurser

Trots att oceaner och hav täcker över 70 procent av jordens yta saknas fortfarande mycket kunskap om havet. Mål 14 handlar om hur vi ska hushålla med och återuppbygga marina bestånd.

Marin verksamhet har länge varit ett styrke- och profilområde för Göteborgs universitet. Forskningen som bedrivs handlar bland annat om studier av arter och biologisk mångfald, hur klimatförändringarna påverkar havet och hur havet kan användas för en hållbar produktion av mat och förnyelsebar energi.

Utökat vattenbruk

Det finns en stor tillväxtpotential i marint vattenbruk. I ett samarbete mellan akademi och näringsliv studeras en mängd aspekter av utbyggt vattenbruk, i första hand odling av fisk, skaldjur som musslor och ostron samt alger.

Målet är att konstruera hållbara system för odling baserade på konceptet cirkulär ekologi, vilket innebär att ingen näring ska gå till spillo. Musslor och alger tar till vara överskott av fiskfoder, som i sin tur blir livsmedel, fiskfoder eller biogas. Lösningarna som utvecklas kommer att vara användbara även på andra ställen, till exempel utvecklingsländer i Afrika.

Studier av utsläpp

Många forskningsprojekt handlar om olika former av utsläpp. Mikroplaster – små partiklar från mänsklig plastkonsumtion har uppmärksammats på senare år som en av de stora potentiella miljöfarorna. Studier pågår till exempel om hur mikroplaster samverkar med andra kemikalier, hur och var partiklarna genereras och hur de sprider sig i hav och ekosystem.

Forskare undersöker också hur sjöfarten påverkar havets kemi och det marina mikrobiella ekosystemet. Frågeställningarna handlar bland annat om hur svaveloxider, kväveoxider, kemikalier, spårmetaller och andra partiklar från fartyg påverkar den marina miljön.

Havsförsurning är en konsekvens av människans utsläpp av koldioxid eftersom en stor del av koldioxiden som släpps ut i atmosfären fångas upp av havet och ändrar havets kemi. Forskare studerar hur försurande ämnen och stigande temperaturer påverkar havets kemiska processer, vilket i sin tur har konsekvenser för livet i havet och ett hållbart nyttjande av havet som resurs.

Forskaren Bethanie Carney Almroth berättar om mål 14

Filmen är producerad av Göteborgs miljövetenskapliga center, GMV.

Forskning

  • På Institutionen för marina vetenskaper samlas forskningsinriktningar inom oceanografi, geologi, kemi och biologi. Vi har flera nationellt unika forskningsområden och en toppmodern infrastruktur för marin forskning och utbildning. Här ingår fartyget Skagerak och de två forskningsstationerna Kristineberg och Tjärnö. Dessa enheter ger en unik tillgång till ett flertal marina miljöer, laboratorier och instrument som tillåter forskning på hög internationell nivå. Läs mer om institutionen för marina vetenskaper
  • Forskningscentrumet Swemarc bedriver forskning om ramverk för expansion av vattenbruk, vattenbrukssystem, utveckling av marina foder, produktutveckling och samhällseffekter. Läs mer om Swemarc
  • Forskning om havsförsurning kopplat till samhälleliga beslut och handlingar bedrivs exempelvis inom forskningscentrumet CeCar, Centrum för studier av kollektivt handlande. Läs mer på CeCars hemsida
  • Forskningen i Ekotoxologi handlar om att minska belastningen av olika kemikalier och föroreningar i haven. Läs mer om ekotoxikologi

Centrumbildning

Infrastruktur

 

Det här är mål 14: Hav och marina resurser

Många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och därför krävs en global ansträngning i syfte att vidta åtgärder som främjar återuppbyggnaden av hotade bestånd. För att säkra långsiktigt hållbara fiskebestånd bör fisket baseras på uppfyllande av maximalt hållbart uttag och hänsyn tas till särskilda förutsättningar i specifika regioner och havsområden. En tillväxt baserad på havens resurser visar på den potential haven har för global utveckling, inklusive fattigdomsbekämpning. Vattenbruket har i det här avseendet en nyckelroll och är en del i att trygga livsmedelsförsörjningen, under förutsättning att det sker hållbart.

Källa: Officiell sida för FN:s Globala mål för hållbar utveckling

Sidansvarig: Kasper Holgers|Sidan uppdaterades: 2019-11-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?