Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ekosystem och biologisk mångfald

Alla levande organismer och deras livsmiljö bildar tillsammans ett ekologiskt system där djur och växter genom nära samverkan påverkar varandras livsmiljöer och omgivande betingelser. Biologisk mångfald hos olika ekosystem har visat sig betydelsefullt för jordens välmående och framtida utveckling.

Människor är i hög grad beroende av väl fungerande ekosystem, för bland annat livsmedel, vatten, energi, råvaror och läkemedel. Biologisk mångfald är en nyckelfaktor i ekosystemen, och viktig inte bara av exempelvis etiska och moraliska skäl – passerar den biologiska utarmningen ett tröskelvärde kan det i värsta fall leda till att hela ekosystem kollapsar.

Göteborgs universitet har länge varit internationellt framgångsrikt i forskning och utbildning som relaterar till biologisk mångfald. Den ställningen har stärkts ytterligare genom bildandet av Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier, ett samarbete mellan åtta organisationer.

 

Mångfald i förändrat klimat

Biologisk mångfald är en nyckelfaktor för hur väl ekosystem klarar av att motstå förändringar i omgivningen och fortsätta utvecklas positivt.

Flera forskningsprojekt handlar om att studera vad som händer med mångfald hos arter i olika ekosystem som en konsekvens av klimatförändringen. Vidare undersöker forskare ekosystemtjänster det vill säga hur ekosystemen påverkar människors välbefinnande. Ett projekt handlar om att ta fram metoder för att hitta mer rättvisande sätt att värdera ekosystemtjänster, eftersom rent ekonomiska måttstockar blir alltför trubbiga. Forskarna brottas med frågor som handlar om hur man bör värdera till exempel ett rekreationsområde i jämförelse med en parkeringsplats eller ett köpcenter.

Biologisk mångfald studeras bland annat i tidigare bristfälligt dokumenterade tropiska områden i Sydamerika och Afrika. Där genomförs kartläggning och insamling av såväl genetisk data som observationer av arter. Forskare och doktorander utvecklar även metoder för att hantera både den stora mängd data som genereras genom det egna arbetet, och den omfattande mängd information som redan finns i öppna databaser.

I ett annat forskningsprojekt, i samarbete med University of Rwanda, studerar forskare hur stigande koldioxidhalter och varmare klimat påverkar växtlighet. Genom att mäta växtlighet på olika höjd i bergsregnskogar har man till exempel kunnat se att vissa arter får problem med fotosyntes vid högre temperaturer.

Gamla kulturväxter bevaras för framtiden

I Mariestad har ett arbete genomförts med att kategorisera och beskriva metoder för vegetativ förökning. Vegetativ förökning innebär att växter förökas genom exempelvis ympning, sticklingar och rotdelar. Metoden är en typ av kloning och borde med andra ord inte främja biodiversitet. Men det kan vara enda sättet att bevara förädlade egenskaper hos många arter, till exempel en doft eller framkorsade blomfärger. Det handlar ofta om gammal hantverkskunskap, som är svår att sätta på pränt – i princip kräver varje enskild växtart en individuell beskrivning. I Mariestad har ett klonarkiv inrättats, där gamla kulturväxter bevaras för framtiden. Allt i syfte för att sprida både växter och kunskap om odling för att trygga ekosystemen på ett hållbart sätt.

Föreståndaren Allison Perrigo berättar om mål 15

Filmen är producerad av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV.

Forskning

Centrumbildningar

 

Forskning

Centrumbildningar

 

Det här är mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund, såsom framhålls i konventionen om biologisk mångfald. En långsiktigt hållbar användning av naturresurser och ekosystemtjänster är en viktig faktor för att människor ska kunna ta sig ur fattigdomen permanent. Att ta ansvar för detta åligger utvecklade såväl som utvecklingsländer.

Källa: Officiell sida för FN:s Globala mål för hållbar utveckling

Sidansvarig: Kasper Holgers|Sidan uppdaterades: 2018-09-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?