Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ingen hunger

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet. Stora framsteg för att bekämpa hungern har gjorts de senaste decennierna, men fortfarande lever närmare en tiondel av världens befolkning under svältgränsen.

Det beror mycket på att matproduktion och distribution är en komplex fråga som påverkas av många faktorer. Det handlar inte bara om ett hållbart bruk av resurser, utan också på fungerande handel och infrastruktur.

På Göteborgs universitet finns forskare som undersöker flera aspekter av att bekämpa hungern, inte minst hur vi kan använda jordens resurser långsiktigt och i allt högre grad gå över till hållbart jord-, vatten- och skogsbruk.

Hållbart jordbruk

Ett projekt i samarbete med forskare i Bangladesh strävar efter att få fram ett vete som kan användas i marker med höga salthalter – ett problem som bland annat uppstår i områden som drabbas av översvämningar. Stora arealer mark i Bangladesh, som under sommaren används för risodling, ligger outnyttjad under vinterhalvåret. Forskare använder en teknik som behandlar vetet med strålning och kemikalier för att mutera gener, som i förlängningen förhoppningsvis gör vetet mer tolerant för salta marker. Samtidigt kartläggs genomet för att se exakt vilka gener som ger de önskade egenskaperna.

En annan grupp forskare studerar varför högre halter koldioxid i atmosfären påverkar växters näringsinnehåll negativt – koncentrationen av proteiner och andra näringsämnen minskar, vilket sänker kvaliteten på grödorna. Det finns flera möjliga förklaringar som troligen samverkar, bland annat att växter producerar mer kolhydrater vid högre koldioxidhalt, vilket ger en utspädningseffekt.

Majs måste idag planteras glest för att utveckla kolvar. För att kunna få fram varianter av majs som kan växa tätare ihop undersöker forskarna möjligheten att kunna manipulera majsens fytokromer, det vill säga växtcellens förmåga att reagera på ljus och skicka ut biokemiska signaler. Forskare i bland annat Cambridge och Bayreuth tar avstamp i resultaten från Göteborg och arbetar vidare i olika projekt.

Vattenbruk allt mer intressant

Vattenbruk är ett samlingsbegrepp för odling av djur och växter i vatten. Förutom fisk och skaldjur, förekommer även exempelvis odling av alger. Ett utökat, hållbart vattenbruk är en intressant möjlighet för framtiden. Göteborgs universitet har tagit ett brett grepp i samarbete mellan många parter. Tillsammans utvecklas nya tekniker som till exempel lands- och havsbaserade odlingssystem, samodling av arter, hållbart foder och återvinning av näring. Forskarna studerar också andra aspekter som lagar och förordningar, risk för krock med andra näringar och intressenter i havsbandet, socioekonomiska förutsättningar, produktutveckling och marknadsutveckling. Ett av målen är att underlätta etableringen av helt nya, bärkraftiga näringar baserade på hållbart vattenbruk.

Det här är mål 2: Ingen hunger

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet, som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Idag lever omkring 850 miljoner människor i världen i hunger. Det är en mänsklig katastrof i sig, och hindrar dessutom många länders utveckling och tillväxt genom de effekter som otillräckligt näringsintag har för lärande och produktivt arbete. Särskilt fokus ska ligga på att trygga livsmedelsförsörjningen för flickor och pojkar, flickor i puberteten och gravida kvinnor som löper störst risk för svält och undernäring.

Källa: Officiell sida för FN:s Globala mål för hållbar utveckling

Sidansvarig: Kasper Holgers|Sidan uppdaterades: 2019-11-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?