Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

God utbildning åt alla

Kvalitativ och inkluderande utbildning är en viktig förutsättning för ett jämställt och ekonomiskt väl fungerande samhälle med välmående medborgare. Alla har rätt till utbildning efter sina förutsättningar.

Göteborgs universitet strävar efter att vara tillgängligt för alla studenter. Målet är att studentgrupperna ska spegla samhället i övrigt. Universitetets utbildningsmiljöer behöver därför fortsätta utvecklas så att alla studenter ska få samma förutsättningar till lärande. En rättvis utbildning gör det möjligt för människor oavsett bakgrund och förutsättningar att utbilda sig. En utbildning inom naturvetenskap tillgänglig för alla skapar en god grund för en fortsatt utveckling mot ett hållbart samhällsbyggande.

Globala samarbeten

Göteborgs universitet har en mängd utbytesprogram med organisationer och universitet runt om i världen. Inom Europa sker flera utbyten inom Erasmus-programmet, men det finns också samarbeten och utbyten med universitet utanför Europa. Inom naturvetenskap finns exempelvis samarbetsprojekt med University of Rwanda för studenter inom miljövetenskap. Ett annat exempel är samarbetet med University of West Indies på Jamaica. Såväl studenter som lärare har färdats i båda riktningar över Atlanten för att lära av varandra. Samarbete med andra länder höjer kvaliteten i utbildningen, stärker kunskapsutbytet mellan parterna och ger studenterna arbetslivskontakter.

Tillgång till kvalificerade lärare

För att säkerställa god utbildning krävs tillgång till kvalificerade lärare för barn och ungdomar. Bristen på lärare med bakgrund och tillräcklig kompetens inom naturvetenskap och matematik är stor. Universitet har därför i samarbete med Göteborgs Stad utvecklat en utbildning för att få fler ämnesbehöriga lärare inom matematik och naturvetenskap. Utbildningen riktar sig till de som redan har en examen inom naturvetenskap, matematik eller teknik och som kan tänka sig sprida sina kunskaper som lärare. Studenterna antas för att bli högstadie- eller gymnasielärare på enbart ett år om studenten väljer att studera med förhöjd studietakt.

Utmaningarna för morgondagens lärare är stora, inte minst inom naturvetenskap. Hur väcker man ett intresse, och upprätthåller det? Antalet studenter i Sverige som läser naturvetenskap på gymnasie- och universitetsnivå har stadigt minskat de senaste decennierna, samtidigt som det finns ett stort behov av utbildade naturvetare i samhället. Fakultetens lärare är engagerade i olika samverkansprojekt med lokala grund- och gymnasieskolor för att entusiasmera elever för ämnet naturvetenskap. Ett forskningsprojekt, kopplat till ämneslärarutbildningarna, studerar hur alternativa lärmiljöer med interaktivt förhållningssätt kan användas för att höja kvaliteten på naturvetenskaplig utbildning.

Livslångt lärande

Eftersom befolkningen blir allt äldre har en politisk överenskommelse skapats om en höjning av pensionsåldern i den allmänna pensionen. Det innebär att år 2026 kommer 64 år vara lägsta ålder för att ta ut allmän pension. Även arbetsmarknaden kommer sannolikt förändras då fler än tidigare byter yrke eller vidareutbildar sig. Lärarande och inhämtande av ny kunskap sker inte längre endast i ung ålder utan kontinuerligt genom hela livet.

Fakulteten erbjuder ett antal populärvetenskapliga kurser som fokuserar på naturvetenskaplig bildning och livslångt lärande. Här är några exempel:

  • Biologi för filosofer
  • Navigeringskonstens historia
  • Interstellär kommunikation
  • Svarta hål och relativitetsteori - en visuell resa
  • Klimat, människa och samhälle
  • Vinodlingens geologi och klimatologi
  • Antibiotikaresistens

Hållbarhetsmärkning av kurser och program

Göteborgs universitet har särskilda kriterier för att märka och därmed synliggöra för studenterna vilka kurser och utbildningsprogram som behandlar frågeställningar kring hållbar utveckling. Dessa kurser och program behandlar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Det här är mål 4: God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 250 miljoner barn inte kunna läsa och skriva när de når fjärde årskursen. 774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Det gäller särskilt för investeringar i flickors utbildning där effekterna är påtagliga när det gäller att främja inkluderande ekonomisk utveckling och minskad fattigdom. Utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden i 2030-agendan.

Källa: Officiell sida för FN:s Globala mål för hållbar utveckling

Sidansvarig: Kasper Holgers|Sidan uppdaterades: 2019-11-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?