Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

2019, Christine Bacon vid institutionen för biologi och miljövetenskap

Christine BaconMotiveringen lyder:

”Christine Bacons forskning avancerar vår förståelse för växtsystematik och dess evolution genom att påvisa makroevolutionära mönster i artmångfalden i tropiska regnskogar. Systematisk biologi och forskning kring biologisk mångfald kommer att fortsätta vara en drivande kraft i att hitta lösningar på mass-utdöenden av arter, vilket kräver kunskap på många nivåer såsom ekosystem, arters diversitet och genetisk variation. Christines Bacons forskning syftar till att kategorisera hotstatus för arter och möjliggöra deras skydd genom nationella och internationella lagar och är därmed till global gagn för bevarandebiologin. Hon utvecklar och integrerar automatiserade redskap för bevarandeanalyser genom nya robusta, molekylära metoder. Christine Bacon har genom detta bidragit till att vitalisera forskningen inom biodiversitet
vid Göteborgs universitet.”

Läs mer om forskningspriset 2019

2018, Anna Godhe vid institutionen för marina vetenskaper

Anna GodheMotiveringen lyder:

”Anna Godhe är marin ekolog och hennes specifika expertis och forskningsintresse är molekylär ekologi och evolution av växt-plankton. Hon skapar banbrytande forskning som spänner över konventionella gränser i vitt skilda forskningsprojekt, tillsammans med nationella och internationella kollegor med mycket varierande disciplinär bakgrund. Anna Godhe har upptäckt, och utnyttjar, ett system där hon kan väcka kiselalger till liv från sediment som är flera hundra år gammalt. Detta gör det möjligt att undersöka nu levande och gamla individer av samma art från samma plats, och jämföra dem med avseende på hur de påverkats av miljö och klimat. Kring detta har Anna Godhe skapat en livaktig och framgångsrik forskningsmiljö.”

Läs mer om forskningspriset 2018

2017, Rebecka Jörnsten vid institutionen för matematiska vetenskaper

Rebecka JörnstenMotiveringen lyder:

”Rebecka Jörnsten är biostatistiker, och arbetar över hela fältet från grundläggande statistisk teori- och metodutveckling till tillämpningar i nära samarbete med medicinare och biologer. Det är i hög grad hon som infört det nya big data-paradigmet i den tidigare mer traditionellt inriktade matematisk statistikmiljön i Göteborg, och hon har på så vis haft avgörande vitaliserande inverkan på denna forskningsmiljö. Hon har lämnat väsentliga bidrag till teorin för storskalig modellering, dimensionsreduktion, variabelselektion och nätverksmetodik, liksom till användningar inom bioinformatik, cancerforskning och systembiologi.

Läs mer om forskningspris 2017

 

2016, Orsola Tommasi vid institutionen för matematiska vetenskaper

Motiveringen lyder:

”Orsola Tommasi är verksam inom algebraisk geometri, med specialisering mot studiet av så kallade modulirum. Hon har gett väsentliga och uppmärksammade bidrag inom ett aktuellt forskningsområde med central betydelse i modern talteori och teoretisk fysik. Genom att ge motexempel till grundläggande förmodanden tänjer hennes forskning gränsen mot det okända inom matematisk teori. På så vis har hon etablerat sig som förstklassig matematiker. Orsola Tommasi är utåtriktad, har breda intressen och bidrar genom sitt kunnande till fruktbart samarbete och utveckling av forskningen inom sitt eget och närliggande ämnesområden.”

Läs mer om Forskningspriset 2016

 

2015, Alexandre Antonelli vid institutionen för biologi och miljövetenskap

Motiveringen lyder:

”Alexandre Antonelli är en ledande forskare som byggt upp en för naturvetenskapliga fakulteten ny tvärvetenskaplig forskningsinriktning: evolutionär biogeografi. Han har på kort tid skapat en stark och kreativ plattform genom sina breda nätverk och internationella rekryteringar, där han kombinerar avancerad teknik, stora mängder data och metodutveckling. Resultatet är utmärkta publikationer, prestigefulla anslag och synlighet i media. Alexandre Antonelli förenar förmåga att samarbeta och inspirera med nytänkande forskning av högsta kvalitet på ett mycket imponerande sätt.”

Läs mer om Forskningspriset 2015

 

2014, Sam Dupont vid institutionen för biologi och miljövetenskap

Motiveringen lyder:

"Sam Dupont är en ledande forskare inom ett mycket aktuellt område: hur marina arter och ekosystem påverkas av global uppvärmning och havsförsurning orsakad av höga koldioxidhalter. Med självständighet, noggrannhet, integritet och hög kompetens har han bidragit med grundläggande förståelse av dessa komplexa frågeställningar.

Han har också förnyat laboratorieverksamheten vid Kristineberg genom att utveckla utrustning för försurningsexperiment.

Hans framgång visar sig tydligt i ett stort antal publikationer i högt rankade tidskrifter, inbjudningar till konferenser samt många nationella och internationella samarbeten. Sam Dupont utmärker sig som en internationellt betydelsefull forskare med högt meriterande uppdrag och sätter den marina forskningen vid Göteborgs universitet på kartan."

Läs mer om Forskningspriset 2014

 

2013, Sofia Thorsson, institutionen för geovetenskaper

Motiveringen lyder:

”Sofia Thorssons forskning om stadsklimat bidrar till förnyelse inom den Naturvetenskaplig fakulteten. Det gäller särskilt hennes nära samarbete med psykologer, medicinare och logistiker, vilket har gett nydanade och viktig kunskap om kopplingen mellan väder, välbefinnande, hälsa och mobilitet. Sofia är en stark förebild som forskningsledare – hon är nytänkande och framgångsrik i samarbeten inom och utanför akademin samt har en utmärkt förmåga att erhålla extern finansiering i hård konkurrens.”

Läs mer om Forskningspriset 2013

 

 

 

2012, Göran Hilmersson

Intitutionen för kemi och molekylärbiologi

Läs mer om Forskningspriset 2012

2011, Johan Åkerman

Institutionen för fysik

Läs mer om Forskningspriset 2011

2010, Richard Neutze

Institutionen för kemi

Läs mer om Forskningspriset 2010

2009, Hans Linderholm

Institutionen för geovetenskaper

Läs mer om Forskningspriset 2009

2008, Henrik Pavia

Institutionen för marin ekologi

Läs mer om Forskningspriset 2008

 

Sidansvarig: Kasper Holgers|Sidan uppdaterades: 2019-11-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?