Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Årtal

2010. Fakulteten diskuterar en översyn av sin organisation inför framtida utmaningar. Ett arbete som leds av dekanus David Turner. Universitets rektor Pam Fredman beslutar att se över fakultetsstrukturen inom universitet inför den större frihet universiteten kommer att få från och med år 2011.

2008. Sven Lovén Centrum för marina vetenskaper skapas och forskningsstationen vid Kristineberg, tidigare samägd med Kungl. Vetenskapsakademien, överförs till Göteborgs universitet. GMF upphör som organisation och Sven Lovén-centrumet tar över dess verksamhet.

2005. Fakultetsdirektören överlämnar den 22 september universitetets flagga och en mässingsskylt med universitetets logotyp till Mariestads kommunalråd. Under året har all utbildning vid Hantverksskolan Dacapo integrerats i universitetets verksamhet. Fakulteten satsar på forskning genom institutionsövergripande plattformar på tio områden.

2003. Regeringen beslutar att ge Göteborgs universitet medel för att planera och genomföra hantverksutbildning i samarbete med Hantverksskolan Dacapo i Mariestad.

2001. Två nya professurer tillsätts, i läkemedelskemi och växtmolekylärbiologi.

2000. Den 1 januari får fakulteten ytterligare 22 nya professorer som ett resultat av befordringsreformen. Naturvetenskapliga forskningsrådet beslutar att en professur i Geosfärsdynamik – särskilt Östersjöns vatten och materialomsättning – skall tillsättas vid Göteborgs universitet. Detta sker efter en internationell utvärdering av ansökningar från universiteten i Göteborg, Linköping, Lund och Stockholm samt högskolan i Kalmar.
1998. Strategiskt program för fakulteten 1998-2002 fastställs. Befordringsreformen innebär att fakulteten får 24 nya professorer den 1 februari.

1996. En professur i kulturvård inrättas.

1995. Geovetarcentrum invigs.

1993. Universitetet tar beslut om en decentraliserad organisation som innebär att fakulteterna får ansvar för i stort sett alla frågor som rör fakultetsområdet, inom de ramar som styrelse och rektor anger. Dekanerna blir chefer för sina fakultetskanslier. Fakultetsnämnden tar beslut att se över institutions- och sektionsorganisationen inom fakulteten. Institutionen för kulturvård överförs från den humanistiska fakulteten till den naturvetenskapliga.

1997. En ny organisation med nio storinstitutioner införs vid fakulteten från den 1 januari. De tidigare sektionerna försvinner. Prefekterna får ett tydligt chefsansvar. Fakultetens forskning, utbildning och administration utvärderas av ”skuggfakulteter” från University of Birmingham, University of Groningen och Gatty Marine Laboratory.

1989. Göteborgs marina centrum bildas vilket ganska snart fick namnet Göteborgs universitets marina forskningscentrum (GMF). Samma år sätts miljöfrågorna i fokus och en miljövetenskaplig sektion bildas.

1989. Göteborgs marina centrum bildas vilket ganska snart fick namnet Göteborgs universitets marina forskningscentrum (GMF). Samma år sätts miljöfrågorna i fokus och en miljövetenskaplig sektion bildas.

1988. En professur i molekylärbiologi inrättas.

1977. En professur i genetik tillsattes.

Med 1977 års högskolereform kom ekonomiska utmaningar för fakulteten. Statsanslagets beräkning ifrågasattes och diskussioner pågick under nästan ett decennium om hur beräkningen hade gjorts och hur de otillräckliga medlen skulle fördelas. Inom utbildningsdepartementet och UHÄ talades om ”Göteborgssiffror” där man inte förstod sig på beräkningarna från Göteborg om vad som gällde Chalmers respektive Göteborgs universitet. I Göteborgs-Posten kunde göteborgarna läsa ”Stängt - professorn har gått hem”. En annan av fakultetens professorer föreslog att universitet skulle ställa in löneutbetalningen för universitets anställda under en månad för att lösa den matematisk-naturvetenskapliga fakultetens ekonomiska problem.

1970. På 1970-talet expanderade fakulteten i måttlig takt och tillskott skedde främst där nya forskningsfronter påvisade behov av ökade resurser.

1962. Två nya professurer i zoologi och teoretisk fysik med mekanik inrättas. Det finns redan drygt 900 studenter inom den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

1961. Den naturvetenskapliga fakulteten sammanträder första gången under hösten. Den består då av fyra professorer i botanik, geografi, matematik och oceanografi, två laboratorer i marin botanik och oceanografi, de två lärare som uppehöll de nyinrättade professurerna i fysiologisk botanik och zoofysiologi samt adjungerade ledamöter från Chalmers.

1963. Sju nya professurer tillkommer: systematisk botanik, analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi, organisk kemi och en andra professur i matematik.

Uppgifterna som beskriver fakultetens historia har till stor del hämtats ur Göteborgs universitets historia II, av Bo Lindberg och Ingemar Nilsson (1996) samt ur protokoll från naturvetenskapliga fakultetsnämnden och andra interna dokument som rört fakultetens verksamhet.
 

Sidansvarig: Tanja Thompson|Sidan uppdaterades: 2017-06-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?