Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskarskola utbildningsvetenskap (CUL)

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, är en fakultetsgemensam forskarskola vid Göteborgs universitet. Tio forskarutbildningsämnen är kopplade till CUL, varav matematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap är ett av dem.

Inför ansökan | Behörighet | Omfattning och finansiering | Urval | Projektförslag | Kontaktpersoner | Mer information

Forskarutbildningen syftar till att utveckla den studerande till en självständig och kritisk forskare, med förmåga att planlägga, slutföra och muntligt och skriftligt redovisa forskningsprojekt som studerar kunskapsbildning, undervisning och utbildning inom något matematiskt/naturvetenskapligt område.

Utbildningen ska vidareutveckla fördjupade ämneskunskaper och en förtrogenhet med vetenskapliga metoder inom såväl matematik/naturvetenskap som inom utbildningsvetenskap och en medvetenhet om ämnesområdenas olika kunskapsteoretiska grund.

Forskningsområdet är till sin natur mångvetenskapligt och samarbete med forskare med annan inriktning är väsentlig.

Inför ansökan

Ansökningsomgången till forskarskolan 2020 är öppen mellan 16 december 2019 och 2 mars 2020.

 1. Kontakta de personer som är ansvariga för enskilda projektförslag eller hör av dig till kontaktperson inom ditt ämnesområde för att diskutera utformning av eget projektförslag. Det är en stark rekommendation från universitetets sida att du tar kontakt för att se om ditt projekt är genomförbart eller inte.
 2. Vi rekommenderar vidare att du deltar i den öppna workshop som arrangeras den 27 januari kl. 18-20, där alla forskarutbildningsämnen presenteras och du får information om hur en ansökan ska utformas. Anmälan till workshop till klas.eriksson@gu.se.

Behörighet

Behörig att antas till forskarskolan i utbildningsvetenskap är den som uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på  forskarnivå har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge  undantag med hänvisning till särskilda skäl (HF 7:39; AO § 3.2)

Beslut om undantag från grundläggande behörighet är delegerat till prefekten vid antagande institution

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som:

 • har avlagt lärarexamen på avancerad nivå där det ingår ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande självständigt arbete, samt minst 90 högskolepoäng  inom en matematiskt respektive  naturvetenskapligt ämne (varav för utbildning  i matematik minst 60 högskolepoäng i ämnet  matematik på avancerad nivå), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet  förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Omfattning och finansiering

För forskarutbildningsämnet matematik/naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning kommer det i huvudsak att handla om två olika typer av doktorandtjänster:

 1. Doktoranden antas för doktorsstudier på heltid, det vill säga 4 år. Utbildningen finansieras av universitetet.
 2. Doktoranden har under hela sin forskarutbildning sin anställning kvar i kommun/skolverksamhet/högskoleverksamhet. Forskarutbildningen finansieras av doktorandens arbetsgivare (helt eller delvis). I normalfallet bedrivs forskarstudierna på halvtid, det vill säga 8 år för doktorsexamen alternativt 4 år för licentiatexamen.

Urval

Bedömningen av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå ska vila på flera parametrar enligt fakultetens urvalskriterier:

 • meriter från tidigare utbildning
 • examensarbetet eller motsvarande självständigt arbete
 • bifogad projektbeskrivning över det tänkta  avhandlingsarbetet
 • dokumenterad yrkeserfarenhet som lärare är meriterande.

Utöver detta bedöms även respektive institutions möjlighet att erbjuda relevant och tillräcklig handledning.

Projektförslag vid de olika institutionerna

Biologi och miljövetenskap

Fysik

Kemi och molekylärbiologi

Matematik

Forskargruppen "Teaching and learning in mathematics" arbetar med projekt kopplade till CUL. Läs mer på forskargruppens hemsida >>

Forskningsområden inom TLM – Matematiska vetenskaper.
 

Kontaktpersoner vid de olika institutionerna

Allmänt om forskarutbildningsämnet matematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap

Angela Wulff, tel: 031-786 2628
E-post: angela.wulff@bioenv.gu.se

Biologi och miljövetenskap

Mats Olsson, tel: 031-786 4802
E-post: henrik.aronsson@bioenv.gu.se

Fysik

Jonas Enger, tel: 031-786 9168
E-post: jonas.enger@physics.gu.se

Dag Hanstorp, tel: 031-786 9141
E-post: dag.hanstorp@physics.gu.se

Carlo Ruberto, tel: 031- 786 91 60
carlo.ruberto@physics.gu.se

Geovetenskap/geografi

Roland Barthel, tel: 031-786 1953
E-post: roland.barthel@gu.se

Louise Andresen, tel: 031-786 2865
E-post: louise.andresen@gu.se

Kemi och molekylärbiologi

Anne Farewell, tel: 031-786 2583
E-post: anne.farewell@cmb.gu.se

Örjan Hansson, tel: 031-786 3929
E-post: orjan.hansson@gu.se

Kulturvård

Katarina Saltzman, tel: 031-786 4304
E-post: katarina.saltzman@conservation.gu.se

Matematik

Johanna Pejlare, tel: 031-772 3540
E-post: pejlare@chalmers.se

Frågor om forskarskolan CUL

Klas Eriksson, tel: 031-786 5793, 0766-181 989
E-post: klas.eriksson@gu.se

Jonas Emanuelsson, tel: 031-786 2265, 0708 774 083
E-post: jonas.emanuelsson@ped.gu.se

Kontakt till Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning

Mer information

Allmän studieplan för matematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap

Sidansvarig: Linnéa Magnusson|Sidan uppdaterades: 2019-12-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?