Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskarskolan CUL

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, är en fakultetsgemensam forskarskola vid Göteborgs universitet. Tio forskarutbildningsämnen är kopplade till CUL, varav matematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap är ett av dem.

Behörighet | Omfattning och finansiering | Urval | Inför ansökan | Projektförslag | Kontaktpersoner | Mer information

Forskarutbildningen syftar till att utveckla den studerande till en självständig och kritisk forskare, med förmåga att planlägga, slutföra och muntligt och skriftligt redovisa forskningsprojekt som studerar kunskapsbildning, undervisning och utbildning inom något matematiskt/naturvetenskapligt område.

Utbildningen ska vidareutveckla fördjupade ämneskunskaper och en förtrogenhet med vetenskapliga metoder inom såväl matematik/naturvetenskap som inom utbildningsvetenskap och en medvetenhet om ämnesområdenas olika kunskapsteoretiska grund.

Forskningsområdet är till sin natur mångvetenskapligt och samarbete med forskare med annan inriktning är väsentlig.

Behörighet

Behörig att antas till forskarskolan i utbildningsvetenskap är den som uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på  forskarnivå har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge  undantag med hänvisning till särskilda skäl (HF 7:39; AO § 3.2)

Beslut om undantag från grundläggande behörighet är delegerat till prefekten vid antagande institution

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som:

 • har avlagt lärarexamen på avancerad nivå där det ingår ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande självständigt arbete, samt minst 90 högskolepoäng  inom en matematiskt respektive  naturvetenskapligt ämne (varav för utbildning  i matematik minst 60 högskolepoäng i ämnet  matematik på avancerad nivå), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet  förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Omfattning och finansiering

För forskarutbildningsämnet matematik/naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning kommer det i huvudsak att handla om två olika typer av doktorandtjänster:

 1. Doktoranden antas för doktorsstudier på heltid, det vill säga 4 år. Utbildningen finansieras av universitetet.
 2. Doktoranden har under hela sin forskarutbildning sin anställning kvar i kommun/skolverksamhet/högskoleverksamhet. Forskarutbildningen finansieras av doktorandens arbetsgivare (helt eller delvis). I normalfallet bedrivs forskarstudierna på halvtid, det vill säga 8 år för doktorsexamen alternativt 4 år för licentiatexamen.

Urval

Följande bedömningsgrunder tillämpas  vid urval bland sökande:

 • meriter från tidigare utbildning
 • bedömning av sökandes förmåga att  tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå
 • examensarbetet eller motsvarande  självständigt arbete
 • projektbeskrivning över det tänkta  avhandlingsarbetet, vilket skall ingå i  ansökan
   

Dokumenterad yrkeserfarenhet som lärare är meriterande.

Inför ansökan

Ansökningsomgången till forskarskolan 2017 är öppen mellan 7 februari och 22 mars.

 1. Ta kontakt med personen nedan som representerar ditt ämnesområde för att diskutera ditt projekt. Det är en stark rekommendation från universitetets sida att du tar kontakt för att se om ditt projekt är genomförbart eller inte.
 2. Vi rekommenderar vidare att du deltar i den öppna workshop som arrangeras den 20 februari, där alla forskarutbildningsämnen presenteras och du får information om hur en ansökan ska utformas.
   

Länk till ansökan för 2017 (öppnas i ett nytt fönster)

Projektförslag inom de olika ämnena

Här finns ett antal projektförslag.

Biologi

Biologisk mångfald i skolan

Mikrobiomdiversitet

Teaching the importance of Evolutionary Biology in times of critical Climate Change

Tools to assess plant physiological responses to the environment

Fysik

Fjärrstyrda laborationer

Interaktion mellan häst och ryttare

Perturbation of Photosynthetic Organisms

Study historical and/or artistic artefacts using spectroscopy

Understanding Cancer Cell Migration - Development of laminar flow chambers for single cell analysis using fluorescence microscopy imaging

Unravelling antibiotic resistance - Creation and characterization of biofilms (e.g. communities of bacteria) using laminar flow chambers and optics

Using micro robots to study collective behaviors

Geovetenskap/geografi

Att utveckla en undervisningens praktik för att lyfta kunskap och förståelse om människans del i påverkan på de terrestra ekosystemen och hur det kopplar till utmaningar som mat, klimat och biodiversitet

Hur kan man införa svensk geologi i gymnasiets naturvetenskapliga ämnen och geografi?

Miljövetenskapliga fallstudier för kunskapsutbyte

Att utveckla nya pedagogiska verktyg och arbetssätt för ökad användning av geografiska informationssystem (GIS) och geografisk informationsteknologi (GIT) inom geografiundervisningen på gymnasial nivå

Kemi

Assessing Student Progression using Learning Analytics

Kontaktpersoner för de olika ämnena

Biologi

Mats Olsson, tel: 031-786 3971
E-post: mats.olsson@bioenv.gu.se

Fysik

Jonas Enger, tel: 031-786 9168
E-post: jonas.enger@physics.gu.se

Dag Hanstorp, tel: 031-786 9141
E-post: dag.hanstorp@physics.gu.se

Geovetenskap/geografi

Mark Johnson, tel: 031-786 2808
E-post: mark@gvc.gu.se

Kemi

Anne Farewell, tel: 031-786 2583
E-post: anne.farewell@cmb.gu.se

Örjan Hansson, tel: 031-786 3929
E-post: orjan.hansson@gu.se

Matematik

Johanna Pejlare, tel: 031-772 3540
E-post: pejlare@chalmers.se

Allmänt om forskarutbildningsämnet matematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap

Angela Wulff, tel: 031-786 2628
E-post: angela.wulff@bioenv.gu.se

Frågor om forskarskolan CUL

Klas Eriksson, tel: 031-786 5793, 0766-181 989
E-post: klas.eriksson@gu.se

Mer information

Ämnesplan för matematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap

Ansökan till CUL-doktorand

Sista ansökningsdag för 2017 är 22 mars.

Länk till ansökan 2017 (öppnas i ett nytt fönster)

Varför ska du söka en forskarutbildning?

För att svara på frågan har vi samlat ihop några intervjuer med tidigare doktorander vid CUL:

5 frågor till Helena Sagar, som disputerat inom forskarskolan CUL

Ingela Bursjöö: Utvecklingsinriktad lektor med stort kontaktnät

Se en samlad lista över alla CUL-doktoranders avhandlingar

Sidansvarig: Tanja Thompson|Sidan uppdaterades: 2017-03-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?