Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Doktoranders ersättning för uppdrag

Doktorandinflytande och förlängning av utbildningstid med anledning av förtroendeuppdrag och studentfackligt arbete (HL 2:7, HF 1:7 och 2:14).

Doktoranderna har rätt att uppbära förtroendeuppdrag och vara representerade i alla beslutande och beredande organ vid universitet som berör utbildning på forskarnivå och utbildningssituationen. Förtroendeuppdragen inklusive institutionstjänstgöring får maximalt uppgå till 20 procent av heltid fördelat över studietiden.

Prefekt ansvarar för att doktorand som uppbär förtroendeuppdrag, oavsett hur doktorandens utbildningsplats är finansierad, får utbildningstiden förlängd i relation till uppdragets omfattning.

Efter fullgjort förtroendeuppdrag ska förlängningen uppgå till lägst det antal dagar som anges i bilaga 1. Utöver de uppdrag som listas här kan ledamotskap i tillfälliga arbetsgrupper och andra organ/kommittéer förekomma. I dessa fall ska en bedömning av uppdragets omfattning göras före uppdragets början där ett minimum av antal förlängningsdagar fastslås. Det slutgiltiga antalet förlängningsdagar ska sedan klargöras i samband med att uppdraget slutförts.

Det ligger på den enskilde doktoranden att skriftligt begära att få utbildningstiden förlängd med anledning av förtroendeuppdrag. Begäran ska ställas till prefekt vid den institution där doktoranden är antagen oavsett på vilken nivå inom universitetet uppdraget utförts. Begäran ska styrkas med protokoll där innehav och genomförande av förtroendeuppdraget ska kunna verifieras. Berört organ ska utfärda intyg avseende doktoranders deltagande.

Prefekt beslutar om förlängning och ansvarar för att beslut om förlängning införs i den individuella studieplanen.

Institutionens ersättning

Om anhållan om förlängningsdagar gäller uppdrag på universitetsgemensam nivå eller fakultetsnivå anhåller prefekten därefter om ekonomisk ersättning från berörd kostnadsbärare (rektor eller dekan) i enlighet med rutin beskriven i den studieadministrativa handboken. Vid Naturvetenskapliga fakulteten görs detta årsvis efter varje fullgjort läsår.

Följande underlag behöver tas fram och bifogas ersättningsanhållan:
• Kalkyl avseende ersättningsanspråk motsvarande lönekostnad för den förlängda anställningstiden – använd med fördel kalkylen för intern handel.
• Intyg som styrker uppdraget.
• Närvarolistor för möten doktoranden deltagit vid.
• Utdrag från ekonomisystemet på löneutbetalning för aktuell period (detta för att styrka att doktoranden har varit avlönad av universitetet under hela perioden som uppdraget pågått.

För miniminivåer för förlängningsdagar per år med anledning av doktoranders fullgjorda förtroendeuppdrag, se Doktorandregler, bilaga 1, sidan 23 (länk nedan).

 

Mer information om anställning som doktorand finns även i studieadministrativa handboken.

Sidansvarig: Linnéa Magnusson|Sidan uppdaterades: 2019-03-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?