Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Licentiatexamen - råd och anvisningar

Utbildning på forskarnivå vid Naturvetenskapliga fakulteten kan leda till såväl licentiatexamen som doktorsexamen. Licentiatexamen kan endera vara ett steg i utbildningen på forskarnivå till filosofie doktor, eller en slutexamen.

Naturvetenskapliga fakulteten har beslutat att "möjlighet skall finnas att under vissa omständigheter anta studenter till licentiatstudier vid naturvetenskapliga fakulteten. Huvudregeln skall dock vara att anta studenter till doktorsstudier."

Vid antagning till licentiatutbildning ska en särskild motivering införas i den individuella studieplanen. En forskarstuderande som ursprungligen antagits till en utbildning som avslutas med licentiatexamen kan inkomma med ansökan till doktorsexamen. Denna ansökan görs i konkurrens med andra ansökningar till doktorsexamen. Det finns alltså ingen automatisk platsgaranti.

 • Beslut om antagning

  Beslut om antagning till licentiatstudier

  Beslut om antagning till licentiatstudier fattas av prefekten. Innan ett sådant beslut tas ska institutionen på vanligt sätt granska sökandens vetenskapliga meriter och bedöma sökandens lämplighet för utbildning på forskarnivå.

 • Allmänna fodringar för licentiatexamen

  Allmänna fordringar för filosofie licentiatexamen

  För licentiatexamen krävs att den studerande ska ha förvärvat fördjupade ämneskunskaper och fått träning i forskningsmetodik och i kvalificerat självständigt arbete. 
Licentiatstudierna omfattar en kursdel och ett självständigt arbete i form av en vetenskaplig uppsats och fordringarna motsvarar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng).

  Högskoleförordningen föreskriver att uppsatsen måste omfatta minst 60 högskolepoäng. De detaljerade kraven framgår av den allmänna och den individuella studieplanen.

 • Den vetenskapliga uppsatsen

  Det självständiga arbetet ska resultera i en uppsats över ett eller flera begränsade problem behandlade med för ämnet adekvata vetenskapliga metoder. Licentiatuppsatsen ska i största möjliga utsträckning skrivas som en sammanläggningsuppsats.

  Det rekommenderade språket är engelska, men uppsatsen får även skrivas på svenska. Kraven på originalitet och självständigt utförande av uppsatsen är av samma art men inte av samma omfattning som för en doktorsavhandling.

  

I de fall det vetenskapliga arbetet och författandet av ingående artikel eller artiklar utförts av två eller flera personer gemensamt, ska ändå den enskilde licentianden skriva en egen introduktion till uppsatsen ("kappa").

  Referat


  Till uppsatsen ska fogas ett kort referat (abstract). Referatet ska skrivas på engelska och ge en kort och klar översikt över uppsatsens väsentliga innehåll. Referatet ska innehålla cirka 250 ord. Under referatet ska nyckelord av betydelse för sökning i elektroniska källor anges.

 • Omlag för licentiatuppsats

  Mallar för omslag

  Omslagsmallar för doktorsavhandlingar.Du som ska trycka en doktorsavhandling eller licentiatuppsats vid Naturvetenskapliga fakulteten ska använda ett omslag som är särskilt framtaget för ändamålet. Tryckeri har som uppgift att formge omslaget till din avhandling eller licentiatuppsats. Om du som har licentiatuppsats vill skriva ut den på egen
  skrivare, var god kontakt fakultetskommunikatörerna så hjälper dem dig att formge ett omslag.

  Till höger kan du se omslagsmallarna för Omslagsmallar för licentiatuppsatser,doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser. Om du klickar på bilderna så kan du se och hämta ner de olika omslagsvarianterna som pdf-filer. Den övre bilden är omslag för doktorsavhandlingar och den nedre är för licentiatuppsatser.

  Du väljer den variant av omslag som du vill ha och sedan väljer du om du vill ha en illustration på omslaget eller inte. Observera att du kan ha illustration på samtliga omslagsvarianter. 

  Du får inte designa ditt alldeles egna omslag, utan du måste välja en av omslagsmallarna.

  Tryckerier

  Det finns tre tryckerier upphandlade vid Göteborgs universitet för att trycka avhandlingar.

  Du måste alltid först fråga Brandfactory.

  Om Brandfactory inte svarar inom skälig tid eller avböjer sig uppdraget så blir leverantör nummer två aktuell (Aidla Trading AB /Kompendiet), och sedan leverantör nummer tre (Ale Tryckteam). Nedan finner du kontaktuppgifter till samtliga tryckerier.

  Första tryckeri

  Eftersom Brandfactory är första upphandlade tryckeri så måste du alltid fråga dem först.

  Brandfactory

  Mats Kamperin, 010-212 21 29, mats.kamperin@brandfactory.se

  Övriga tryckerier

  De här tryckerierna frågar du enbart om Ineko inte kan trycka din avhandling. Då går du i första hand vidare och frågar Aidla Trading AB/Kompendiet. Om de inte kan trycka din avhandling så går du först därefter vidare och frågar Ale Tryckteam.

  Aidla Trading AB/Kompendiet
  Anneli Aidla, 031-83 20 40, anneli@kompendiet.se

  Ale Tryckteam AB
  Jimmy Lundbeck, 0727-253510, jimmy@tryckteam.se

  När du skickar en offertförfrågan kan du tänka på att ange följande:

  • Upplaga - hur många exemplar ska avhandlingen tryckas i.
  • Antal sidor du tror att avhandlingen kommer omfatta
  • Antal sidor med färgbilder inne i avhandlingen
  • Är det en sammansättningsavhandling eller monografi
  • Vill du ha ”falska tumgrepp” mellan delarbetena?
  • Vill du ha speciella ”opponent-ex”, hur många?
  • Ska du trycka spikblad samtidigt, hur många?
  • Hur många spikblad ska läggas in i avhandlingar?

  Stor påverkan på grundpriset har antal sidor i färg. Till exempel är det billigare att ha fyra sidor med åtta färgbilder än åtta sidor med en färgbild vardera. Till grundpriset kan tillkomma arbetskostnader för justeringar som måste göra vid sättningsarbetet.

  ISBN- och ISSN-nummer

  Ett ISBN på en avhandling är inte obligatoriskt men underlättar sökbarhet. Normalt trycks avhandlingen i 200-300 exemplar.

  ISBN-hanteringen för doktorander vid Göteborgs universitet sköts av Teamet för publicering och bibliometri vid Göteborgs universitetsbibliotek. Detta gäller för ISBN till avhandlingar, den tryckta versionen, såväl som den digitala versionen. För den digitala versionen kan även den persistenta länk i GUPEA som kallas handle användas. För ISBN till ACTA kontakta ACTA-avdelningen vid universitetsbiblioteket.

  Observera att det kan ta 1-2 dagar att få ISBN-numret levererat.

  Om avhandlingen ingår i en institutionsserie får man även ett ISSN-nummer via sin institution.

  ACTA-avdelningen vid universitetsbiblioteket
  Mer information om ISBN finns på universitetsbiblioteket

  Format

  Doktorsavhandlingar trycks i ett format som motsvarar cirka 80% av A4 i storlek.

  Licentiatuppsatser kan tryckas antingen i samma format som doktorsavhandlingar eller skrivas ut i A4-format.

  Frågor om grafisk identitet?

  Kontakta fakultetskommunikatörerna om du har frågor om grafisk identitet.

  Linnéa Magnusson
  031-786 5125
  omslag@science.gu.se

  Tanja Thompson
  031-786 9886
  omslag@science.gu.se

 • Beslut om seminarium

  Licentiatseminarium ska äga rum en vardag under perioderna 1 september – 22 december och 7 januari – fredagen en vecka före midsommar. En opponent, vars uppgift är att penetrera uppsatsen samt ställa frågor i samband med seminariet, ska utses.

  Beslut om seminarium

  Prefekten beslutar om tid och plats. Doktorandexaminatorn sänder in förslag om tid, plats och granskare senast fem veckor innan seminariet och beslut fattas sedan av respektive prefekt. Den särskilda granskaren har i uppdrag att kritiskt granska uppsatsen.

  Betyg


  Uppsatsen bedöms med betyget godkänd eller underkänd. Beslut om betyg fattas av doktorandexaminator. Då även kursdelen är avklarad läggs allt in i Ladok och du ansöker elektroniskt om licentiatexamen.

  Ansökningsformulär (öppnas i nytt fönster)

  Spridning av uppsatsen och information om seminariet

  
Uppsatsen ska finnas tillgänglig på institutionen under minst tre veckor före seminariet under terminstid. Samtidigt insändes kopia av beslut om licentiatseminarium samt ett exemplar av uppsatsen till fakultetskansliet.

  Det bör observeras att uppsatsen ska finnas allmänt tillgänglig i tillräckligt antal exemplar under denna treveckorsperiod för att det ska vara möjligt att göra en tillfredsställande granskning av uppsatsen vid seminariet. Fakulteten rekommenderar därför att ett exemplar av uppsatsen sänds till varje sådan institution vid högskoleenhet i landet inom vars verksamhetsområde ämnet för uppsatsen faller. Information om var uppsatsen finns tillgänglig och när seminariet ska hållas kungörs av institutionen.

Kontakt på fakultetskansliet

Gabriella Olshammar, forskarutbildningshandläggare

disputation@science.gu.se

Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460
405 30 Göteborg 

Frågor om grafisk identitet?

Kontakta fakultetskommunikatörerna om du har frågor om grafisk identitet.

Linnéa Magnusson
031-786 5125
omslag@science.gu.se

Tanja Thompson
031-786 9886
omslag@science.gu.se

Sidansvarig: Linnéa Magnusson|Sidan uppdaterades: 2014-08-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?