Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Vem gör vad?

Fakultetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå. I övrigt har rektor delegerat till prefekterna att ansvara för antagning och genomförande av utbildning på forskarnivå.

Här hittar du information om olika personer eller funktioners roller.

Handledare | Doktorand- och kursexaminatorer | Kursexamintorer |Prefekt |Studierektor | Forskarutbildningsberedning | Doktorandrådet

Handledare

Dina handledare är nyckelpersoner i din tillvaro som doktorand. Till huvudhandledare utses den person som planeras ha det största löpande ansvaret för avhandlingsarbetet.

Dina handledare är dina personliga lärare, och ansvarar för att ditt forskningsprojekt (avhandlingsarbetet) fortlöper på ett bra sätt. Beslut om utseende av handledare är delegerat till prefekten. Huvudhandledare eller biträdande handledare ska vara minst docent och tillsvidareanställd lärare. Till huvudhandledare utses den som planeras ha det största löpande ansvaret för avhandlingsarbetet.

Rak dialog viktigt
Kommunikationen med dina handledare är mycket viktig. Försök att alltid ha en rak dialog, och undanröj tveksamheter så fort som möjligt. I en del doktorand-handledarrelationer krävs att du som doktorand bokar tid med handledare, så att ni i lugn och ro kan koncentrera diskussionen till just ditt projekt, dina idéer och dina problem. I andra fall finns handledare oftast i närheten och en mindre formell relation uppstår.

Den biträdande handledaren (eller flera biträdande handledare) har givetvis också en viktig roll, men det yttersta ansvaret för ditt avhandlingsarbete vilar på dig själv och din huvudhandledare.

Byta handledare
Enligt HF 6 kap, 28 § har en doktorand rätt att få byta handledare. En sådan situation kan uppstå om huvudhandledaren flyttar, eller om relationerna i arbetet fungerar mycket dåligt.

Högskoleverkets doktorandhandbok tar upp flera viktiga aspekter kring handledning och val av handledare.

Om relationen till din handledare inte fungerar var god kontakta prefekten vid din institution. Mer information om prefekten och prefektens roll finns under rubriken Prefekt.

Doktorand- och kursexaminatorer

Doktorandexaminatorns huvuduppgift är att granska och poängsätta de kurser som ingår i utbildningen. Kursexaminatorerna är berättigade att examinera en forskarutbildningskurs.

I samband med antagning till utbildning på forskarnivå utser prefekten en doktorandexaminator. Ingen av doktorandens handledare får utses som doktorandexaminator.

Doktorandexaminatorerna är listade med utgångspunkt i forskarutbildningsämnet (med inriktning). En doktorandexaminator kan förekomma under flera olika inriktningar.

Fakultetens kursexaminatorer är listade under rubriken Kursexaminatorer som finns i tredje stycket.

Doktorand- och kursexaminatorer vid Naturvetenskapliga fakulteten är utsedda från och med 2017-01-01 och tills vidare, dock längst till och med 2019-12-31.

Licentiatuppsats

För licentiatuppsats ska doktorandexaminatorn sända in förslag på tid, plats och granskare till prefekten.

Doktorsavhandling

För doktorsavhandling ska doktorandexaminatorn föreslå opponent och betygsnämnd till prodekanus. Doktorandexaminatorns roll är dessutom att kontrollera att samtliga krav för licentiat- och doktorsexamen är uppfyllda och rapportera detta till Ladok.

 

 • Inriktning biofysik
  • Martin Billeter
  • Leif Eriksson
  • Richard Neutze 
  • Vladislav Orekhov
  • Sebastian Westenhoff 
 • Inriktning biologi
  • Carl André,
  • Thomas Backhaus
  • Adrian Clarke
  • Stefan Hulth
  • Lotta Kvarnemo
  • Staffan Andersson
  • Michael Axelsson
  • Björn T. Björnsson
  • Anders Blomberg
  • Peter Carlsson
  • Malin Celander
  • Anna Godhe
  • Bengt Gunnarsson
  • Malte Hermansson
  • Kerstin Johannesson

   

  • Per Jonsson
  • Mari Källersjö
  • Mats Lindegarth
  • Bengt Oxelman
  • Henrik Pavia
  • Marc Pilon
  • Håkan Pleijel
  • Helle Ploug
  • Kristina Sundell
  • Per Sunnerhagen
  • Markus Tamas
  • Cornelia S. Wiklund
  • Sten-Åke Wängberg
  • Per Åberg
 • Inriktning fysik
  • Alexander Dmitriev
  • Raimund Feifel
  • Dag Hanstorp
  • Bo Hellsing
  • Måns Henningson
  • Henrik Johannesson
  • Bernhard Mehlig
  • Ann-Marie Pendrill
  • Hans Starnberg
  • Johan Åkerman
  • Stellan Östlund

   

 • Inriktning geografi
  • Deliang Chen
  • Hans Linderholm
  • Sofia Thorsson
    
 • Inriktning geologi
  • Kjell Nordberg 
  • Roland Barthel
  • Erik Sturkell
    
 • Inriktning kemi
  • Elisabet Ahlberg
  • Johan Bergenholtz
  • Martin Billeter
  • Johan Boman
  • Leif Eriksson
  • Andrew Ewing
  • Johan Gottfries
  • Morten Grötli
  • Per Hall
  • Mattias Hallquist
  • Göran Hilmersson

   

  • Stefan Hulth
  • Mikael Håkansson
  • Kristina Luthman
  • Richard Neutze
  • Per-Ola Norrby,  (till och med 2018-12-31)
  • Gunnar Nyman
  • Vladislav Orekhov
  • Jan Pettersson
  • Sebastian Westenhoff
 • Inriktning marina vetenskaper
  • Katarina Abrahamsson,
  • Carl André,
  • Charlotte Björdal
  • Göran Björk
  • Anders Blomberg
  • Göran Broström
  • Anna Godhe
  • Per Hall
  • Martin Hassellöv
  • Stefan Hulth

   

  • Kerstin Johannesson
  • Per Jonsson
  • Mats Lindegarth
  • Kjell Nordberg
  • Henrik Pavia
  • Helle Ploug
  • Fabien Roque
  • Anna Wåhlin
  • Sten-Åke Wängberg
  • Per Åberg

   

 • Inriktning maringeologi

  Kjell Nordberg
   

 • Inriktning miljövetenskap
  • Michael Axelsson
  • Thomas Backhaus
  • Björn T. Björnsson
  • Johan Boman
  • Malin Celander
  • Bengt Gunnarsson


   

  • Mattias Hallquist
  • Leif Klemedtsson
  • Jan Pettersson
  • Håkan Pleijel,
  • Cornelia S Wiklund
  • Sten-Åke Wängberg
 • Inriktning naturgeografi
  • Roland Barthel
  • Deliang Chen
  • Leif Klemedtsson
  • Hans Linderholm
  • Sofia Thorsson
 • Inriktning oceanografi
  • Göran Björk
  • Göran Broström
  • Fabien Roque
  • Anna Wåhlin
 • Inriktning utbildningsvetenskap

  Björn T Björnsson
  Adrian Clark
  Anne Farewell,
  Ann-Marie Pendrill

 • Kulturvård
  • Gunnar Almevik
  • Ingegärd Eliasson
  • Harald B. Högseth
  • Ulrich Lange
  • Anneli Palmsköld
  • Ola Wetterberg

  Vem gör vad?

  Fakultetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå. I övrigt har rektor delegerat till prefekterna att ansvara för antagning och genomförande av utbildning på forskarnivå.

  Här hittar du information om olika personer eller funktioners roller.

  Handledare | Doktorand- och kursexaminatorer | Kursexamintorer |Prefekt |Studierektor | Forskarutbildningsberedning | Doktorandrådet

 • Matematik
  • Håkan Andréasson
  • Mohammad Asadzadeh
  • Larisa Beilina
  • Robert Berman
  • Peter Hegarty
  • Alexei Heintz
  • Olle Häggström
  • Johan Jonasson
  • Stig Larsson
  • Anders Logg
  • Matsx Lundh
  • Torbjörn Lundh
  • Axel Målqvist   

  • Michael Patriksson
  • Maria Roginskaya
  • AndreasRosén
  • Hjalmar Rosengren
  • Per Salberger
  • Jeffrey Steif
  • Alexander Stolin
  • Ann-Brith Strömberg
  • Lyudmila Turowska
  • Bernt Wennberg
  • Elizabeth Wulcan
  • Genkai Zhang
  • Sergei Zuyev

   

 • Matematisk statistik
  • Olle Häggström
  • Johan Jonasson
  • Rebecka Jörnsten
  • Erik Kristiansson
  • Torbjörn Lundh
  • Holger Rootzén
  • Serik Sagitov
  • Jeffrey Steif
  • Aila Särkkä
  • Sergei Zuyev
 • Radiofysik

  Peter Bernhardt

 • Tillämpad Miljövetenskap
  • Michael Axelsson
  • Thomas Backhaus
  • Björn T. Björnsson
  • Johan Boman
  • Malin Celander
  • Bengt Gunnarsson


   

  • Mattias Hallquist
  • Leif Klemedtsson
  • Jan Pettersson
  • Håkan Pleijel,
  • Cornelia S Wiklund
  • Sten-Åke Wängberg
 •  

  Kursexamintorer

  Kursexaminatorerna är listade efter vilken instution de tillhör.

 • Institutionen för fysik
  • Ingvar Albinsson
  • Mattias Goksör
  • Mats Granath
  • Klavs Hansen
  • Maria Sundin
  • Vitali Zhaunerchyk
 • Institutionen för geovetenskaper
  • Robert Björk
  • Mark Johnson
  • Mattias Konrad-Schmolke
  • Tobias Rütting
 • Institutionen för kemi och molekylärbiologi
  • Abbas Zareenx
  • Gisela Brändén
  • Anna Börje,
  • Karl Börjesson
  • Marica Ericson
  • Anne Farewell
  • John Fletcher
  • Julie Grantham

   

  • Örjan Hansson
  • Kristina Hedfalk
  • Gergely Katona
  • Beidong Liu
  • Jeanette Nilsson,
  • Ravikant Pathak
  • Jonas Warringer
 • Institutionen för marina vetenskaper
  • Göran Broström
  • Gunilla Toth
 • Institutionen för matematiska vetenskaper

  Matematik

  • Patrik Albin
  • Michael Björklund
  • Jakob Björnberg
  • Erik Broman
  • Simone Calogero
  • Marija Cvijovic
  • Annika Lang
  • Stefan Lemurell
  • Klas Modin
  • Daniel Persson
  • Julie Rowlett
  • Håkan Samuelsson Kalm
  • Jan Stevens
  • Martin Westerholt Raum


   

  Matematisk statistik

  • Patrik Albin
  • Marina Axelson-Fisk
  • Jakob Björnberg
  • Erik Broman 
  • Annika Lang
  • Staffan Nilsson
  • Johan Tykesson
 •  

  Prefekt

  Prefekten utses av fakultetens dekanus. Hen är högsta chef för institutionen och ansvarig för institutionens ledning.

  Prefekten ansvarar också för arbetsmiljön på institutionen, både den fysiska (säkerhetsfrågor) och den psykosociala. I första hand ska du vända dig till prefekten om relationerna till handledare och/eller examinator av någon anledning inte fungerar.

  Ansvarar för beslut av handledare

  Beslut om utseende av handledare är delegerat till prefekten. Huvudhandledare eller biträdande handledare ska vara minst docent och tillsvidareanställd lärare. Till huvudhandledare utses den som planeras ha det största löpande ansvaret för avhandlingsarbetet.

  Utser examinator

  Prefekten utser examinator för varje doktorand i samband med antagningen. Ingen av handledarna får utses som examinator.

  Prefekten ansvarar även för att det finns en studierektor för utbildning på forskarnivå vid institutionen.

  Studierektorer för utbildning på forskarnivå

  Kontakta nedanstående personer för mer information om utbildningen på forskarnivå inom respektive huvudämne och inriktning. 

   

 • Studierektor vid institutionen för biologi och miljövetenskap

  Huvudämne: naturvetenskap. Möjliga inriktningar: biologi eller miljövetenskap

.

  Studierektor

  Mats Olsson, mats.olsson@bioenv.gu.se

  www.bioenv.gu.se

 • Studierektor vid institutionen för fysik

  Huvudämne: naturvetenskap. Möjlig inriktningar: fysik

.

  Studierektor

  Bo Hellsing, bo.hellsing@physics.gu.se

  

Kontakt radiofysik


  Eva Forsell-Aronsson

  E-post: eva.forssell_aronsson@radfys.gu.se

  www.physics.gu.se

 • Studierektor vid institutionen för geovetenskaper

  Huvudämne: naturvetenskap. Möjliga inriktningar: geografi, 
geologi, maringeologi eller naturgeografi.

  Studierektor

  Louise Andresen , louise.andresen@gu.se, www.gvc.gu.se

 • Studierektor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi

  Huvudämne: naturvetenskap. Möjlig inriktning: biofysik, biologi eller kemi.

  Studierektor


  Martin Billeter, martin.billeter@cmb.gu.se


  www.cmb.gu.se

 • Studierektor vid institutionen för kulturvård

  Huvudämne: kulturvård.

  Studierektor

  
Katarina Saltzman, katarina.saltzman@conservation.gu.se

  www.conservation.gu.se

 • Studierektor vid institutionen för marina vetenskaper

  Huvudämne: naturvetenskap. Möjliga inriktningar: biologi, kemi, maringeologi, marina vetenskaper och oceanografi.

  Studierektor

  Marina Panova, marina.panova@marine.gu.se

  www.marine.gu.se
   

 • Studierektor vid institutionen för matematiska vetenskaper

  Huvudämnen: matematik och matematisk statistik. Möjliga inriktningar för matematisk statistik: biostatistik, industriell statistik eller miljövetenskap

.

  Studierektor

  Aila Särkää, aila@chalmers.se

  www.chalmers.se/math

 •  

  Forskarutbildningsberedning

  Forskarutbildningsberedningen har som huvudsakligt uppdrag att utveckla och följa upp strategier och visioner för fakultetens forskarutbildning.

  Beredningen ska i detta syfte också vara ett forum för erfarenhetsutbyte över institutionsgränserna. Forskarutbildningsberedningen är fakultetsstyrelsens beredningsorgan och har en rådgivande roll för fakultetsledningen.

  Uppgifter

  Forskarutbildningsberedningen ska ha följande uppgifter:

  • utarbeta underlag till treårig verksamhetsplan och ettårig handlingsplan för forskarutbildningsberedningen
  • verka för samordning av fakultetens resurser och ett utvecklat samarbete med andra fakulteter och Chalmers, samt med andra lärosäten
  • initiera och stödja åtgärder som syftar till uppföljning, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskarutbildningens innehåll och verksamhetsformer
  • i detta arbete beakta doktorandens hela studiesituation och karriärmöjligheter även utanför akademin
  • utarbeta förslag om inriktningar och prioriteringar för resursfördelning och strategiska satsningar
  • samverka med fakultetens övriga beredningar
  • bereda och utarbeta skriftliga underlag för beslut i ledning och styrelse
  • i övrigt hantera de frågor som fakultetsstyrelse och ledning hänskjuter till beredningen

  Ordförande i forskarutbildningsberedningen ska:

  • leda fakultetens forskarutbildningsberedning
  • återrapportera till fakultetens styrelse och ledningsgrupp i ärenden inom beredningens ansvarsområde
  • representera fakulteten i utbildningsnämndens utskott för forskarutbildning vid Göteborgs universitet 

    

 • Ordförande

  Ingela Dahllöf, ordförande och prodekan
  ingela.dahllof@bioenv.gu.se

 • Vice ordförande

  Aila Särkää, vice ordförande
  Institutionen för matematiska vetenskaper

 • Medlemmar
  • Oskar Allerbo
   Doktorandrepresentant
  • Martin Billeter
   Institutionen för kemi och molekylärbiologi
  • Göran Broström
   Institutionen för marina vetenskaper
  • Åsa Kasimir
   Institutionen för geovetenskaper
  • Mats Olsson
   Institutionen för biologi och miljövetenskap
  • Katarina Saltzman (HT18 Ulrich Lange)
   Institutionen för kulturvård
  • Giovanni Volpe
   Institutionen för fysik
  • Rikard Åhsén
   Studeranderepresentant
 • Sekreterare

  Gabriella Olshammar
  Fakultetskansliet för naturvetenskap
  Box 460, 405 30 Göteborg
  Telefon: 031-786 9875
  E-post: gabriella.olshammar@science.gu.se

Doktorandrådet

Naturvetenskapliga fakultetens doktorandråd fungerar som ett diskussionsforum och har representanter i forskarutbildningsberedningen.

En av doktorandrådets viktigaste uppgifter är att, förutom att arbeta för doktoranders rättigheter, utse representanter till de olika beredningar och kommittéer som finns inom universitetet, och att se till att få rapporter från dessa. Doktorandrådet eller institutionens doktorandrepresentant kan vara de första du vänder sig till om du behöver information eller har problem av något slag.

Kontaktuppgifter till doktorandrådet

Sidansvarig: Linnéa Magnusson|Sidan uppdaterades: 2019-08-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?