Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Hitta rätt bland våra experter

Inom naturvetenskapliga fakulteten finns en mängd experter inom ett brett fält av ämnen. Här hittar du en lista med kontaktuppgifter till forskare som är experter inom ämnen som ofta efterfrågas av journalister.

Det finns alltid frågor som ingen har ställt till oss tidigare, så listan är på inget sätt heltäckande. Om du söker en expert på något naturvetenskapligt ämne som inte finns med i listningen så kan du kontakta fakultetens pressansvarige.

Sommarens ABCKlimatfrågor | NaturfenomenHavet, havsmiljön och havets invånare | Polarforskning | Nobelpriskommentarer | Julakuten | Övrigt

Sommarens ABC

ASTRONOMI
Sommarhimlen är mestadels så ljus att det är svårt att se stjärnor, planeter och andra himlafenomen – men när jorden skär banan för kometen Swift-Tuttle i augusti varje år hamnar vi i ett meteorregn kallat Perseiderna, som har störst aktivitet runt den 10-12 augusti. Mer om rymden vet Maria Sundin, universitetslektor, institutionen för fysik, telefon: 031-786 91 72, 0702–52 40 50, e-post: maria.sundin@physics.gu.se

HAVSÖRING OCH ANDRA LAXFISKAR
Forskaren Johan Höjesjö och Jörgen Johnsson är experter på alla sorters laxfiskar.
Johan Höjesjö, professor, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 3636, e-post: johan.hojesjo@bioenv.gu.se
Jörgen Johnsson, professor, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–7863665, e-post: jorgen.Johnsson@bioenv.gu.se

HUR GÖR DJUR?
Kristina ”Snuttan” Sundell är en populär expert på djur, hur de fungerar och hur de beter sig, som medverkar i naturfrågeprogram både i radio och tv.
Kristina ”Snuttan” Sundell, professor, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 3671, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se

KLIMATFRÅGOR
Växthusgaser, biobränslen, ozonlagret, markanvändning, skog- och skogsbruk … frågorna om klimatförändringarna är många. Leif Klemedtsson och Åsa Kasimir Klemedtsson vet hur det hänger ihop.

Leif Klemedtsson, professor, institutionen för växt- och miljövetenskaper, telefon: 0702–74 98 24, 031–786 26 32, e-post: leif.klemedtsson@gvc.gu.se
Åsa Kasimir Klemedtsson, forskare, institutionen för geovetenskaper, telefon: 0704–91 13 61, e-post: asa.kasimir@gvc.gu.se

KULTURVÅRD
Gamla byggnader och historiska miljöer är en del av vårt gemensamma kulturarv. På institutionen för kulturvård finns experterna, liksom Hantverkslaboratoriet som är ett nationellt kunskapscentrum för kulturmiljöns hantverk.

Anneli Palmsköld, universitetslektor, institutionen för kulturvård, e-post: anneli.palmskold@conservation.gu.se, telefon: 031-786 4709
Ingrid Martins Holmberg, universitetslektor, institutionen för kulturvård, telefon: , e-post: ingrid.holmberg@conservation.gu.se, telefon: 031-786 4716

MASKAR, SMÅDJUR I HAV OCH VATTEN
Sommaren är en aktiv tid för allehanda djur. Christer Erséus kan svara på frågor om maskar, vattenlevande smådjur, invaderande arter och biologisk mångfald.
Christer Erséus, professor emeritus i systematik och biodiversitet, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 0322–631 065 (sommarboende), 031–786 3645, 0703–57 67 13, e-post: christer.erseus@bioenv.gu.se.

PLASTPARTIKLAR

Bethanie Carney Almroth, universitetslektor, e-post: bethanie.carney@bioenv.gu.se, telefon: 031-786 3673

POLLEN
Åslög Dahl är forskare och ansvarig för Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet som sedan 1975 bedrivit mätningar av luftburet pollen. Pollenlaboratoriet utfärdar bland annat prognoser till allmänheten, media och sjukvården.

Åslög Dahl, forskare, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 2664, 0707–55 69 62, e-post: aslog.dahl@bioenv.gu.se

STADSKLIMAT
Het sommar i stan? Sofia Thorsson studerar stadens klimat, till exempel vad klimatförändringarna gör med våra städer.
Sofia Thorsson, professor i naturgeografi, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 47 33, e-post: sofia.thorsson@gvc.gu.se

VATTENBRUK
Vattenbruk är samlingsnamnet på odling av fisk, musslor, ostron med mera. Thrandur Björnsson och Susanne Lindegarth forskar båda om vattenbruk.
Thrandur Björnsson, professor, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 3691, e-post: thrandur.bjornsson@bioenv.gu.se
Susanne Lindegardt, forskare, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 0526–686 78, 0761–145 757, e-post: susanne.lindegarth@bioenv.gu.se

VULKANER OCH JORDBÄVNINGAR
2010 lärde vi oss att vulkanutbrott kan störa flygtrafiken, sen tidigare vet vi att jordbävningar kan lägga turistmål i ruiner. Erik Sturkell är geofysiker med inriktning på både vulkaner och jordbävningar som bland annat var på plats på Island vid Eyjafjallajökuls utbrott. Lennart Björklund är geolog med inriktning mot plattektonik och dess bieffekter, som jordbävningar och uppkomst av berg och hav.
Erik Sturkell, professor, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 28 20, e-post: erik.sturkell@gvc.gu.se
Lennart Björklund, docent, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 28 03, e-post: lennartb@gvc.gu.se (Nås enklast på e-post.)

VATTENBRIST
Hydrogeologen Roland Barthel forskar om grundvattnet och dess koppling till vattenbrist.

Roland Barthel, professor 031-786 19 53
e-post: roland.barthel@gu.se, Länk till artikel i Science faculty Magazine

VÄDER – HUR PÅVERKAS VI?
Hur påverkar vädret hur vi mår, hur vi upplever en plats och hur vi använder en plats beroende på vilket väder vi har? Sofia Thorsson vet.

Sofia Thorsson, professor i naturgeografi, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 47 33, e-post: sofia.thorsson@gvc.gu.se

VÄDER
Klimat, temperaturer, översvämning, oväder … klart vi pratar väder i Sommar-Sverige. Hans Linderholm och Björn Holmer kan både dagens väderfenomen och klimat, liksom klimatvariationer över tid.

Hans Linderholm, professor i naturgeografi, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 2887, 0705–748 483, e-post: hansl@gvc.gu.se
Björn Holmer, forskare, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 1955, e-post: bjorn@gvc.gu.se

Klimatfrågor

AVSKOGNING
Lars Gamfeldt, institutionen för biologi och miljövetenskap
46 31 786 2920 | lars.gamfeldt@bioenv.gu.se

BIODIVERSITET
Alexandre Antonelli, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, verksamhetsledare för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård. Forskar om hur biodiversitet och ekosystem påverkas av klimatförändringarna.

031-786 2557 | alexandre.antonelli@bioenv.gu.se
 

FN:s KLIMATRAPPORTER
Inom Göteborgs universitet finns tre forskare som har deltagit i arbetet med den femte IPCC-rapporten för FN:s klimatpanel som släpptes 2014. Två av dem finns inom Naturvetenskapliga fakulteten: Deliang Chen ingår i arbetsgrupp 1 och skriver om grundläggande fysiska vetenskaper, och Ulf Molau ingår i arbetsgrupp 2 och skriver om effekter, anpassning och sårbarhet. Thomas Sterner från Handelshögskolan ingår i arbetsgrupp 3 och skriver om hur man kan begränsa klimatförändringar.

Deliang Chen, professor vid institutionen för geovetenskaper och tidigare chef för den internationella forskningsorganisationen International Council for Science i Paris.
33 1 45 25 03 29 | deliang@gvc.gu.se
Ulf Molau, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap och med FN:s klimatpanel IPCC.
031-786 2665, 0708-79 05 33 | ulf.molau@bioenv.gu.se
Thomas Sterner, professor vid institutionen för nationalekonomi med statistik
031-786 1377 | thomas.sterner@economics.gu.se

HISTORISKA KLIMATVARIATIONER
Regionala klimatvariationer i Europa och Asien studerar naturgeograf Hans Linderholm. Han har koll på klimatläget från cirka 2 000 år bakåt i tiden till nästkommande 100 år. Hans studerar också effekterna av ett förändrat klimat på ekosystemen både på land och i vatten, med särskild inriktning på skog samt hur den storskaliga cirkulationen i atmosfären och haven påverkar lokala klimat och dess roll i ett förändrat klimat.

Hans Linderholm, professor vid institutionen för geovetenskaper. 031-786 2887, 0705- 74 84 83 | hansl@gvc.gu.se

KLIMATPÅVERKAN I ISHAVEN
Professor Michael Axelsson, institutionen för biologi och miljövetenskap, har gjort expeditioner till Antarktis för att studera klimatförändringens effekter på ishavens fiskar.
031-786 3689, 0733- 90 32 49 | michael.axelsson@bioenv.gu.se 

KLIMATPÅVERKAN PÅ FRUSEN MARK
Ulf Molau, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, forskar på arktisk och alpin ekologi och är expert på klimatpåverkan på tundran – effekter, anpassning och sårbarhet.
031- 786 2665 | ulf.molau@bioenv.gu.se

KLIMATPÅVERKAN PÅ PLANKTON OCH ALGER
Angela Wulff, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, studerar hur plankton och alger, som är grunden i den marina näringskedjan, påverkas av klimatförändringar på temperatur, salthalt, koldioxid samt av minskat istäcke.
031- 786 2628 | angela.wulff@bioenv.gu.se

UTSLÄPP FRÅN JORDBRUKET
Åsa Kasimir, forskare vid institutionen för geovetenskaper, forskar om utsläpp av växthusgaser från jordbruket; odling och markanvändning som avger lustgas, metan och koldioxid. Hon sitter med i FN:s klimatpanel, IPCC:s, redaktion för utsläppsdatabaser och är svensk representant inom GRA, som är en bilateral organisation som skapades efter Köpenhamnsmötet för att minska utsläppen från jordbruksnäringen.
031- 786 1960 | asa.kasimir@gvc.gu.se

UTSLÄPP FRÅN VÅTMARKER
Leif Klemedtsson, professor vid institutionen för geovetenskaper, sitter med i den arbetsgrupp inom FN:s klimatpanel, IPCC, som arbetar med hur man ska beräkna utsläppen från våtmarker, dikade dito och återställda.
031- 786 2632 | leif.klemedtsson@gu.se

Naturfenomen

ISTID OCH GLACIÄRER

Mark Johnson är geolog och prefekt på institutionen för geovetenskaper och kan ge svar på frågor om istider och glaciärer.   031-786 2808, mark@gvc.gu.se.

JORDBÄVNINGAR MED MERA
Lennart Björklund är geolog med inriktning mot plattektonik och dess bieffekter, som jordbävningar, uppkomst av berg och hav.
031- 786 2803 | lennartb@gvc.gu.se


VULKANER, STORA METEORITNEDSLAG
Erik Sturkell
är geofysiker med inriktning på både vulkaner och jordbävningar.
031- 786 2820 | erik.sturkell@gvc.gu.se

Havet, havsmiljön och havets invånare

MARIN EKOLOGI – BIODIVERSITET OCH SYSTEMATIK
Matz Berggren forskar om marina kräftdjurs ekologi och systematik. institutionen för biologi och miljövetenskap, Kristineberg.
0762-363223 | matz.berggren@bioenv.gu.se

Fredrik Pleijel forskar om havsborstmaskar ekologi och systematik. institutionen för biologi och miljövetenskap, Tjärnö.
031-786 96 79 | fredrik.pleijel@bioenv.gu.se

Lotta Kvarnemo, professor i marin ekologi vid institutionen för biologi och miljövetenskap, är specialist på sexuell selektion hos marina fiskar.
lotta.kvarnemo@bioenv.gu.se

Matthias Obst forskar om mossdjur, djurvärldens stamträd, de flercelliga djurens utveckling och släktskapsförhållanden. Zoologisk systematik, institutionen för biologi och miljövetenskap. matthias.obst@bioenv.gu.se

MARIN EKOLOGI – EVOLUTION OCH BIOLOGISK MÅNGFALD I HAVET
Professor Kerstin Johannesson, institutionen för biologi och miljövetenskap, Tjärnö, forskar om marin evolution och undersöker den artbildning som pågår just nu hos vanliga arter runt svenska kusten.
031-786 96 11 | kerstin.johannesson@marine.gu.se,

MARIN EKOLOGI – CELLDELNING OCH ÅLDRANDE HOS RYGGRADSLÖSA DJUR
Helen Nilsson Sköld, institutionen för biologi och miljövetenskap, Kristineberg
helen.skold@bioenv.gu.se

MARIN EKOLOGI – EKOFYSIOLOGI
Professor Angela Wulff, institutionen för biologi och miljövetenskap, forskar på alger och hur dessa kan bli algolja som kan användas som biobränsle.
031-786 2628 | angela.wulff@bioenv.gu.se

MARIN EKOLOGI – EXPERIMENTELL MARINBIOLOGI, KLIMAT & FÖRSURNING
Adj professor Michael Thorndyke, institutionen för biologi och miljövetenskap, Kristineberg, samt internationell utvecklingschef på Sven Lovén Centrum för marin infrastruktur.
031-786 95 20 | mike.thorndyke@bioenv.gu.se

MARIN EKOLOGI – MARIN FÖRSURNING
Forskaren Sam Dupont, institutionen för biologi och miljövetenskap, Kristineberg, forskar om klimatförändringar i haven och hur man kan få fram arter som är mer tåliga för klimatförändringar.
031-786 9531 | sam.dupont@bioenv.gu.se

MARIN EKOLOGI – SÄLAR
Forskare Karin Hårding, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031-786 2624 | karin.harding@bioenv.gu.se

OCEANOGRAFI
Professor Anna Wåhlin är expert på oceanografi och undervattensfarkoster, institutionen för geovetenskaper.
031-786 2866 | anna.wahlin@marine.gu.se

VATTENBRUK
Professor Thrandur Björnsson, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031-786 3691 | thrandur.bjornsson@bioenv.gu.se

Professor Kristina ”Snuttan” Sundell, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031-786 3671 | kristina.sundell@bioenv.gu.se

Forskare Susanne Lindegardt, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031-786 9678, 0761-145757 | susanne.lindegarth@marine.gu.se

FISKARS FYSIOLOGI
Professor Michael Axelsson, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031-786 3689, 0733-903249 | michael.axelsson@bioenv.gu.se

Professor Kristina ”Snuttan” Sundell, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031-786 3671 | kristina.sundell@bioenv.gu.se

GIFTERS EFFEKT PÅ FISKAR
Professor Lars Förlin, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031-786 3676 | lars.forlin@bioenv.gu.se

SAMSPEL MELLAN HAV OCH ATMOSFÄR
Professor Hans Linderholm, institutionen för geovetenskaper.
031-786 2887 | hansl@gvc.gu.se

MARIN KEMI
Professor Katarina Abrahamsson, institutionen för kemi och molekylärbiologi.
031-786 9051 | katarina.abrahamsson@.gu.se

Professor Per Hall, institutionen för kemi och molekylärbiologi.
031-786 9062 | per.hall@gu.se

Professor Leif Andersson, institutionen för kemi och molekylärbiologi.
031-786 9005 | leif.anderson@marine.gu.se

POLARFORSKNING, med olika specialiteter
Professor Katarina Abrahamsson, institutionen för kemi och molekylärbiologi.
031-786 9051 | katarina.abrahamsson@.gu.se

Professor Michael Axelsson, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031-786 3689, 0733-903249 | michael.axelsson@bioenv.gu.se

Docent Lars Arneborg är expert på vågor och fjordcirkulation.
institutionen för geovetenskaper.
031-786 2886 | lars.arneborgr@marine.gu.se

Docent Melissa Chierici, institutionen för kemi och molekylärbiologi.
031-786 9114 | melissa@chem.gu.se

Forskare Karin Hårding, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031-786 2624 | karin.harding@bioenv.gu.se

Professor Anna Wåhlin, institutionen för geovetenskaper.
031-786 2866 | anna.wahlin@marine.gu.se

KULTURVÅRD
Teknik- och industrihistoria, maritim historia och kulturvård.
Bosse Lagerqvist, institutionen för kulturvård.
031-786 4714 | bosse.lagerqvist@conservation.gu.se

MARIN KEMISK EKOLOGI – Centrum för marin kemisk ekologi
Centrum för marin kemisk ekologi forskar om hur naturligt producerade kemiska ämnen (naturprodukter) styr samspelet mellan organismer i marina miljöer: http://www.cemace.science.gu.se
Koordinator: Professor Henrik Pavia, institutionen för marina vetenskaper, Tjärnö.
031-786 9685 | henrik.pavia@marine.gu.se

CACHE
ett europeiskt forskningsprojekt som fokuserar på musslor och ostron för matproduktion och bioteknologi i en föränderlig värld.
http://www.cache-itn.eu/. Docent Sam Dupont och Professor Kristina Snuttan Sundell

LIFECYCLE
ett projekt för fiskodling i Europa: www.lifecycle.gu.se
Koordinator: Professor Thrandur Björnsson, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031-786 3691 | thrandur.bjornsson@bioenv.gu.se

NOMACULTURE
ett projekt som utvecklar strategier för etablering av hållbart svenskt, marint vattenbruk med fokus på havskatt och hummer. http://vbcv.science.gu.se/nomaculture. Koordinator: Professor Kristina Snuttan Sundell

SMOLTPRO
ett projektet för att ta fram ekologiskt och etiskt hållbara metoder som ökar det samhällsekonomiska utbytet av kompensationsodling av lax och öring: www.smoltpro.science.gu.se
Koordinator: Professor Jörgen Johnsson, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031-786 3665 | jorgen.johnsson@bioenv.gu.se

Göteborgs universitet har också sammanställt en lista med forskare från olika fakulteter som kan besvara frågor om havet:
Expertlista havsmiljö
 

Polarforskning

Geovetenskaper och zoologi

Professor Katarina Abrahamsson, institutionen för kemi och molekylärbiologi.
031–786 9051 | katarina.abrahamsson@marine.gu.se

Professor Michael Axelsson, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031–786 3689, 0733–90 32 49 | m.axelsson@bioenv.gu.se

Docent Lars Arneborg, institutionen för geovetenskaper.
031–786 2886 | lars.arneborg@marine.gu.se

Forskare Karin Hårding, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031–786 2624 | karin.harding@bioenv.gu.se

Professor Anna Wåhlin, institutionen för geovetenskaper.
031–786 2866 | anna.wahlin@marine.gu.se

Nobelpriskommentarer

Kemi, fysik och medicin

2013 års fysikpris
Klavs Hansen, institutionen för fysik.
031-786 9139, 0702-48 14 23 | klavs.hansen@physics.gu.se

2013 års kemipris
Gunnar Nyman, institutionen för kemi och molekylärbiologi.
031-786 9035 | nyman@chem.gu.se

2012 års fysikpris
– "för upptäckten utvecklingen av banbrytande experimentella metoder där växelverkan mellan ljus och materia studeras"
Dag Hanstorp, institutionen för fysik.
031-786 9141 | dag.hanstorp@physics.gu.se

2012 års kemipris
– "för banbrytande upptäckter där de har kartlagt sinnrika mottagare på cellernas yta"
Susanna Törnroth Horsefield, institutionen för kemi och molekylärbiologi.
031-786 3923 | tornroth@cmb.gu.se

2011 års kemipris
– "för upptäckten av kvasikristaller"
Mikael Håkansson, professor i metallorganisk kemi på institutionen för kemi och molekylärbiologi.
031–786 9025 | hson@cmb.gu.se
Stellan Östlund, professor på institutionen för fysik.
031–786 9006 | stellan.ostlund@physics.gu.se

2011 års medicinpris
– ”för deras upptäckter rörande aktivering av medfödd immunitet”
Hans-Björne Elwing, professor på institutionen för kemi och molekylärbiologi.
031-786 2562 | hans.elwing@cmb.gu.se

2010 års fysikpris
– för upptäckten av grafen
Mats Jonson, professor på institutionen för fysik.
031-786 9157, 0703-088070 | mats.jonson@physics.gu.se

Övriga experter

- till exempel pollen, växter, djur och kulturvård

ANTIBIOTIKA
Anne Farwell, Universitetslektor på Institutionen för kemi och molekylärbiologi, e-post: anne.farewell@cmb.gu.se
telefon: 031-786 2583
Jonas Warringer, universitetslektor på Institutionen för kemi och molekylärbiologi, e-post: jonas.warringer@cmb.gu.se, telefon: 031-786 3961

Artikel om antibiotika i Science Faculty Magazine
Nyhet om antibiotika

PROTEINER
Rosmarie Friemann
Forskar inom ämnet strukturbiokemi - hur proteiners struktur relaterar till deras funktion, och hur struktur och funktion samarbetar. Rosmarie Friemann koordinerar även arbetet mot att utveckla nya antibiotika i UGOT Challenges-satsningen CARe (Centre for Antibiotic Resistance Research at University of Gothenburg).
Rosmarie Friemann, forskare vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, tel: 031-786 3936, e-post: rosmarie.friemann@gu.se

POLLEN
Åslög Dahl är forskare på institutionen för biologi och miljövetenskap och ansvarig för Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet som sedan 1975 bedrivit mätningar av luftburet pollen. Pollenlaboratoriet utfärdar bland annat prognoser till allmänheten, media och sjukvården.
031-786 2664, 0707-55 69 62 | aslog.dahl@bioenv.gu.se

SVAMP
Henrik Nilsson, forskare, institutionen för biologi och miljövetenskap
46 (0)31 786 2623 | henrik.nilsson@bioenv.gu.se
Ellen Larsson är förste museiintendent i mykologi på institutionen för biologi och miljövetenskap och undervisar om svampar.
031-786 2662 | ellen.larsson@bioenv.gu.se

VÄGKLIMAT
På Göteborgs universitet finns en särskild vägklimatgrupp, där forskare arbetar med flera olika projekt som relaterar till och kan appliceras på lokalklimat, vintervägar, modellering, halka och vintervägssäkerhet. www.gvc.gu.se/Forskning/klimat/vagklimat/
Torbjörn Gustavsson, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 1964, e-post: torbjorn@gvc.gu.se
Jörgen Bogren, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 1964, 0709–17 02 51, e-post: jorgen@gvc.gu.se

KYRKAN SOM KULTURARV
Inom forskningsprojektet RHiT behandlas förändringarna av det religiösa kulturarvet.
Gunnar Almevik, institutionen för kulturvård, universitetslektor, e-post: gunnar.almevik@conservation.gu.se, telefon: 031-786 9301
Artikel från Science Faculty Magazine

Ola Wetterberg, professor vid institutionen för kulturvård
031-786 4702 | ola.wetterberg@conservation.gu.se

Charlotta Hanner Nordstrand, universitetslektor, institutionen för kulturvård, e-post: charlotta.hanner.nordstrand@conservation.gu.se, telefon: 031-786 4718

Julakuten

Forskare inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har svaren på frågorna om julen!

HJULDJUR OCH BJÖRNDJUR
De mikroskopiska hjuldjuren lever i julgranen, det gör även björndjuren. De ligger i dvala i vinterkylan men vaknar när granen kommer in i värmen. Kul djur att studera med julklappsmikroskopet.

Christer Erséus, seniorprofessor i systematik och biodiversitet, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031–786 3645, 0703–57 67 13 | christer.erseus@bioenv.gu.se

 

JULBONADER
Målade julbonader har en lång historia i Sverige. Långt innan tomten hamnade på väggarna i svenska hem i jultid dekorerade man med bibliska motiv under helgerna.

Ingalill Nyström Larsson, institutionen för kulturvård.
031-786 57 01 | ingalill.nystrom@conservation.gu.se

 

JULENS STJÄRNA
Vad var det som hände på julhimlen den där gången för 2000 år sen?

Maria Sundin, astronom, institutionen för fysik.
031–786 9172, 0766–22 91 72 | maria.sundin@physics.gu.se

 

JULKLAPPSPARFYMEN
Parfym och hudkrämer är populära julklappar. Men var femte svensk lider av någon sorts kontaktallergi. Anna Börje är kemist med siktet inställt på dermatologi, det vill säga läran om huden och dess sjukdomar. Anna Börje är docent vid institutionen för kemi och molekylärbiologi| anna.borje@gu.se |031-786 9012

 

JULPYNT
Julpynt innebar förr att man tog fram de allra finaste inredningstextilier man ägde, ofta vävnader med abstrakta mönster. Anneli vet mer om julpynt förr och nu.

Anneli Palmsköld, institutionen för kulturvård.
031-786 4709, 0702 82 14 15 | anneli.palmskold@conservation.gu.se

 

JULSTJÄRNOR OCH ANDRA JULBLOMMOR
Vissa växter förknippar vi just med julen.

Åslög Dahl, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031-786 2664 | aslog.dahl@bioenv.gu.se

 

LJUSETS HÖGTID OCH TRADITIONER
Julen är ljusets högtid – men varför det? Hur firades jul förr i tiden? Vad är egentligen julens färger och former? Och vad lekte man? Vad är en julhög? Och hur såg julgranens företrädare ut?

Anneli Palmsköld, institutionen för kulturvård.
031-786 4709, 0702 82 14 15 | anneli.palmskold@conservation.gu.se

 

SMÄLLARE OCH RAKETER
Vi är många som är fascinerade av smällare och raketer – men hur fungerar det egentligen? Sture Nordholm kan förklara kemin bakom pyrotekniken.

Sture Nordholm, professor emeritus vid institutionen för kemi och molekylärbiologi.
031-772 2831 | ksjn@cmb.gu.se

SNÖVÄDER
Klimat, temperaturer, snö - klart vi pratar väder. Hans Linderholm och Björn Holmer kan både dagens väderfenomen och klimat, liksom klimatvariationer över tid.

Hans Linderholm, professor i naturgeografi, institutionen för geovetenskaper
031–786 2887 | hansl@gvc.gu.se
Björn Holmer, forskare, institutionen för geovetenskaper.
031–786 1955 | bjorn@gvc.gu.se

TOMTENS RENAR – OCH VINTERNS ALLA DJUR
Hur kan man hjälpa fåglar och andra smådjur att överleva i kylan?

Kristina Snuttan Sundell, professor i zoofysiologi.
031–786 3671 | kristina.sundell@bioenv.gu.se
Urban Olsson, lektor, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031–786 3453 | urban.nilsson@bioenv.gu.se

VINTERVÄGHÅLLNING
På Göteborgs universitet finns en särskild vägklimatgrupp, där forskare arbetar med flera olika projekt som relaterar till och kan appliceras på lokalklimat, vintervägar, modellering, halka och vintervägssäkerhet.

Torbjörn Gustavsson, vägklimatgruppen, institutionen för geovetenskaper
031–786 1964 | torbjorn@gvc.gu.se
Jörgen Bogren, vägklimatgruppen, institutionen för geovetenskaper.
031–786 1964, 0709–17 02 51 | jorgen@gvc.gu.se


 

Kontaktinformation

Carina Eliasson, pressinformatör

Besöksadress:
Guldhedsgatan 5A

Telefon:
031-786 98 73

Sidansvarig: Carina Eliasson|Sidan uppdaterades: 2017-11-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?