Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Hitta rätt bland våra experter

Inom naturvetenskapliga fakulteten finns en mängd experter inom ett brett fält av ämnen. Här hittar du en lista med kontaktuppgifter till forskare som är experter inom ämnen som ofta efterfrågas av journalister.

Det finns alltid frågor som ingen har ställt till oss tidigare, så listan är på inget sätt heltäckande. Om du söker en expert på något naturvetenskapligt ämne som inte finns med i listningen så kan du kontakta fakultetens pressansvarige. 

Sommarens ABCKlimatfrågor | NaturfenomenHavet, havsmiljön och havets invånare | Polarforskning | Nobelpriskommentarer | Julakuten | Övrigt

Sommarens ABC

ASTRONOMI
Sommarhimlen är mestadels så ljus att det är svårt att se stjärnor, planeter och andra himlafenomen – men när jorden skär banan för kometen Swift-Tuttle i augusti varje år hamnar vi i ett meteorregn kallat Perseiderna, som har störst aktivitet runt den 10-12 augusti.

Maria Sundin, universitetslektor, institutionen för fysik, telefon: 031-786 91 72, 0702–52 40 50, e-post: maria.sundin@physics.gu.se

 

HAVSÖRING OCH ANDRA LAXFISKAR
Forskaren Johan Höjesjö  är expert på alla sorters laxfiskar.

Johan Höjesjö, professor, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 36 36, e-post: johan.hojesjo@bioenv.gu.se

 

HUR GÖR DJUR?
Kristina ”Snuttan” Sundell är en populär expert på djur, hur de fungerar och hur de beter sig. Hon medverkar i naturfrågeprogram både i radio och tv.

Kristina ”Snuttan” Sundell, professor, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 36 71, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se

 

KLIMATFRÅGOR
Växthusgaser, biobränslen, ozonlagret, markanvändning, skog- och skogsbruk … frågorna om klimatförändringarna är många. Leif Klemedtsson och Åsa Kasimir vet hur det hänger ihop.

Leif Klemedtsson, professor, institutionen för växt- och miljövetenskaper, telefon: 0702–74 98 24, 031–786 26 32, e-post: leif.klemedtsson@gvc.gu.se
Åsa Kasimir , forskare, institutionen för geovetenskaper, telefon: 0704–91 13 61, e-post: asa.kasimir@gvc.gu.se

 

KULTURVÅRD
Gamla byggnader och historiska miljöer är en del av vårt gemensamma kulturarv. På institutionen för kulturvård finns experterna, liksom Hantverkslaboratoriet som är ett nationellt kunskapscentrum för kulturmiljöns hantverk.

Anneli Palmsköld, professor vid institutionen för kulturvård, e-post: anneli.palmskold@conservation.gu.se, telefon: 031-786 47 09
Ingrid Martins Holmberg, universitetslektor, institutionen för kulturvård, telefon: 031-786 47 16 , e-post: ingrid.holmberg@conservation.gu.se,

 

MASKAR, SMÅDJUR I HAV OCH VATTEN
Sommaren är en aktiv tid för allehanda djur. Oskar Gran kan svara på frågor om maskar, vattenlevande smådjur, invaderande arter och biologisk mångfald.

Oskar Gran, institutionen för biologi och miljövetenskap, mobil: 0700-70 85 78 e-post: oskar.gran@bioenv.gu.se

 

PLASTPARTIKLAR

Bethanie Carney Almroth,  universitetslektor, e-post: bethanie.carney@bioenv.gu.se, telefon: 031-786 3673
Martin Hasselöv, professor, institutionen för marina vetenskaper, telefon: 031-786 90 50. e-post: martin.hassellov@gu.se
 

POLLEN
Åslög Dahl är forskare och ansvarig för Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet som sedan 1975 bedrivit mätningar av luftburet pollen. Pollenlaboratoriet utfärdar bland annat prognoser till allmänheten, media och sjukvården.

Åslög Dahl, forskare, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 26 64, 0707–55 69 62, e-post: aslog.dahl@bioenv.gu.se

 

STADSKLIMAT
Het sommar i stan? Sofia Thorsson studerar stadens klimat, till exempel vad klimatförändringarna gör med våra städer.

Sofia Thorsson, professor i naturgeografi, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 47 33, e-post: sofia.thorsson@gvc.gu.se

 

VATTENBRUK
Vattenbruk är samlingsnamnet på odling av fisk, musslor, ostron med mera. Thrandur Björnsson, Kristina "Snuttan" Sundell och Susanne Lindegarth forskar om vattenbruk.

Kristina ”Snuttan” Sundell, professor i zoofysiologi, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031-786 36 71, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se
Susanne Lindegardt, forskare, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 0526–686 78, 0761–145 757, e-post: susanne.lindegarth@bioenv.gu.se

 

VULKANER OCH JORDBÄVNINGAR
Vi vet att vulkanutbrott kan störa flygtrafiken och att jordbävningar kan lägga turistmål i ruiner. Erik Sturkell är geofysiker med inriktning på både vulkaner och jordbävningar som bland annat var på plats på Island vid Eyjafjallajökuls utbrott.

Erik Sturkell, professor, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 28 20, e-post: erik.sturkell@gvc.gu.se
 

VATTENBRIST
Hydrogeologen Roland Barthel forskar om grundvattnet och dess koppling till vattenbrist.

Roland Barthel, professor vid institutionen för geovetenskaper, telefon: 031-786 19 53 e-post: roland.barthel@gu.se, Länk till artikel i Science faculty Magazine

 

VÄDER – HUR PÅVERKAS VI?
Hur påverkar vädret hur vi mår, hur vi upplever en plats och hur vi använder en plats beroende på vilket väder vi har? Sofia Thorsson vet.

Sofia Thorsson, professor i naturgeografi, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 47 33, e-post: sofia.thorsson@gvc.gu.se

 

VÄDER
Klimat, temperaturer, översvämning, oväder … klart vi pratar väder i Sommar-Sverige. Hans Linderholm  kan både dagens väderfenomen och klimat, liksom klimatvariationer över tid.

Hans Linderholm, professor i naturgeografi, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 28 87, 0705–748 483, e-post: hansl@gvc.gu.se

Klimatfrågor

AVSKOGNING
Lars Gamfeldt, universitetslektor vid
institutionen för marina vetenskaper, telefon: 031-786 29 20, e-post: lars.gamfeldt@marine.gu.se

 

BIOLOGISK MÅNGFALD

På vår jord finns ett fascinerande stort antal livsformer som gemensamt kallas biologisk mångfald (biodiversitet). Mångfalden är omfattande och spännande, men försvinner så snabbt att vi måste agera nu om vi vill utforska och förstå dess komplexitet.
Allison Perigo är verksamhetsledare för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier,GGBC, telefon: 031-7862529, e-post: allison.perrigo@bioenv.gu.se

FN:s KLIMATRAPPORTER
Inom Göteborgs universitet finns forskare som har deltagit i FN:s klimatpanels arbete.Tre av dem finns inom Naturvetenskapliga fakulteten: Deliang Chen ingår i arbetsgrupp 1 och skriver om grundläggande fysiska vetenskaper, och Ulf Molau ingår i arbetsgrupp 2 och skriver om effekter, anpassning och sårbarhet. Åsa Kasimir sitter med i FN:s klimatpanel, IPCC:s, redaktion för utsläppsdatabaser.

Thomas Sterner från Handelshögskolan ingår i arbetsgrupp 3 och skriver om hur man kan begränsa klimatförändringar.

Deliang Chen, professor i professor i fysisk meteorologi vid institutionen för geovetenskaper och tidigare chef för den internationella forskningsorganisationen International Council for Science i Paris. Telefon: 031-786 48 13, e-post: deliang@gvc.gu.se
Ulf Molau, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap och med FN:s klimatpanel IPCC. Telefon: 031-786 26 65, mobil: 0708-79 05 33, e-post: ulf.molau@bioenv.gu.se

Åsa Kasimir, forskare vid institutionen för geovetenskaper, forskar om utsläpp av växthusgaser från jordbruket; odling och markanvändning som avger lustgas, metan och koldioxid. Hon sitter med i FN:s klimatpanel, IPCC:s, redaktion för utsläppsdatabaser och är svensk representant inom GRA, som är en bilateral organisation som skapades efter Köpenhamnsmötet för att minska utsläppen från jordbruksnäringen. Telefon: 031- 786 19 60, e-post: asa.kasimir@gvc.gu.se
Thomas Sterner, professor vid institutionen för nationalekonomi med statistik, telefon: 031-786 13 77, e-post: thomas.sterner@economics.gu.se


HISTORISKA KLIMATVARIATIONER
Regionala klimatvariationer i Europa och Asien studerar naturgeograf Hans Linderholm. Han har koll på klimatläget från cirka 2 000 år bakåt i tiden till nästkommande 100 år. Hans studerar också effekterna av ett förändrat klimat på ekosystemen både på land och i vatten, med särskild inriktning på skog samt hur den storskaliga cirkulationen i atmosfären och haven påverkar lokala klimat och dess roll i ett förändrat klimat.

Hans Linderholm, professor vid institutionen för geovetenskaper, telefon: 031-786 28 87, mobil: 0705- 74 84 83, e-post: hansl@gvc.gu.seKLIMATPÅVERKAN I ISHAVEN
Michael Axelsson, professor, institutionen för biologi och miljövetenskap, har gjort expeditioner till Antarktis för att studera klimatförändringens effekter på ishavens fiskar. Telefon: 031-786 36 89, 0733- 90 32 49, mobil: michael.axelsson@bioenv.gu.se

 

KLIMATPÅVERKAN PÅ FRUSEN MARK
Ulf Molau, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, forskar på arktisk och alpin ekologi och är expert på klimatpåverkan på tundran – effekter, anpassning och sårbarhet. Telefon: 031- 786 26 65, e-post: ulf.molau@bioenv.gu.se

 

KLIMATPÅVERKAN PÅ PLANKTON OCH ALGER
Angela Wulff, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, studerar hur plankton och alger, som är grunden i den marina näringskedjan, påverkas av klimatförändringar på temperatur, salthalt, koldioxid samt av minskat istäcke. Telefon: 031- 786 2628, e-post: angela.wulff@bioenv.gu.se


UTSLÄPP FRÅN JORDBRUKET
Åsa Kasimir, forskare vid institutionen för geovetenskaper, forskar om utsläpp av växthusgaser från jordbruket; odling och markanvändning som avger lustgas, metan och koldioxid. Hon sitter med i FN:s klimatpanel, IPCC:s, redaktion för utsläppsdatabaser och är svensk representant inom GRA, som är en bilateral organisation som skapades efter Köpenhamnsmötet för att minska utsläppen från jordbruksnäringen. Telefon: 031- 786 19 60, e-post: asa.kasimir@gvc.gu.se

 

UTSLÄPP FRÅN VÅTMARKER
Leif Klemedtsson, professor vid institutionen för geovetenskaper, sitter med i den arbetsgrupp inom FN:s klimatpanel, IPCC, som arbetar med hur man ska beräkna utsläppen från våtmarker, dikade dito och återställda. Telefon: 031- 786 26 32, e-post: leif.klemedtsson@gu.se
Åsa Kasimir, forskare vid institutionen för geovetenskaper, telefon: 031- 786 19 60, e-post: asa.kasimir@gvc.gu.se

Naturfenomen

ISTID OCH GLACIÄRER

Mark Johnson är geolog och kan ge svar på frågor om istider och glaciärer.   Telefon: 031-786 28 08, e-post: mark@gvc.gu.se.

 
JORDBÄVNINGAR, VULKANER, STORA METEORITNEDSLAG
Erik Sturkell
är geofysiker med inriktning på både vulkaner och jordbävningar. Telefon: 031- 786 2820, e-post: erik.sturkell@gvc.gu.se

Havet, havsmiljön och havets invånare

MARIN EKOLOGI – BIOLOGISK MÅNGFALD OCH SYSTEMATIK

Matz Berggren forskar om marina kräftdjurs ekologi och systematik. institutionen för biologi och miljövetenskap, Kristineberg. Telefon: 0762-36 32 23, e-post: matz.berggren@bioenv.gu.se

Fredrik Pleijel forskar om havsborstmaskars ekologi och systematik och tar dessutom fantastiska foton av havsborstmaskar.
Fredrik Pleijel, institutionen för marina vetenskaper, Tjärnö, telefon: 031-786 96 79. e-post: fredrik.pleijel@marine.gu.se

Charotta Kvarnemo, professor i marin ekologi vid institutionen för biologi och miljövetenskap, är specialist på sexuell selektion hos marina fiskar. Telefon: 031-786 34 79, e-post: lotta.kvarnemo@bioenv.gu.se

Matthias Obst forskar om mossdjur, djurvärldens stamträd, de flercelliga djurens utveckling och släktskapsförhållanden. Telefon: 031-786 38 27, e-post: matthias.obst@marine.gu.se

 

MARIN EKOLOGI – EVOLUTION OCH BIOLOGISK MÅNGFALD I HAVET
Kerstin Johannesson, professor, institutionen för biologi och miljövetenskap, Tjärnö, forskar om marin evolution och undersöker den artbildning som pågår just nu hos vanliga arter runt svenska kusten. Telefon: 031-786 96 11, e-post: kerstin.johannesson@marine.gu.se

 

MARIN EKOLOGI

MARIN EKOLOGI – EKOFYSIOLOGI
Professor Angela Wulff, institutionen för biologi och miljövetenskap, forskar om alger, hur dessa kan bli algolja och användas som biobränsle. Telefon: 031-786 2628, e-post: angela.wulff@bioenv.gu.se

 

MARIN EKOLOGI – EXPERIMENTELL MARINBIOLOGI, KLIMAT & FÖRSURNING
Adj professor Michael Thorndyke, institutionen för biologi och miljövetenskap, Kristineberg, samt internationell utvecklingschef på Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. Telefon: 031-786 95 20, e-post: mike.thorndyke@bioenv.gu.se

 

MARIN EKOLOGI – MARIN FÖRSURNING
Forskaren Sam Dupont, institutionen för biologi och miljövetenskap, Kristineberg, forskar om klimatförändringar i haven och hur man kan få fram arter som är mer tåliga för klimatförändringar. Telefon: 031-786 95 31, e-post: sam.dupont@bioenv.gu.se

 

MARIN EKOLOGI – SÄLAR
Forskare Karin Hårding, institutionen för biologi och miljövetenskap.
Telefon: 031-786 36 44, mobil: 0738-17 27 51, e-post: karin.harding@bioenv.gu.se

 

OCEANOGRAFI
Professor Anna Wåhlin är expert på oceanografi och undervattensfarkoster, institutionen för marina vetenskaper, telefon:
031-786 28 66, e-post: anna.wahlin@marine.gu.se

 

VATTENBRUK
Professor Kristina ”Snuttan” Sundell, institutionen för biologi och miljövetenskap. Telefon:031-786 36 71, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se

Forskare Susanne Lindegardt, institutionen för biologi och miljövetenskap. Telefon: 031-786 96 78, mobil: 0761-14 57 57, e-post: susanne.lindegarth@marine.gu.se

 

FISKARS FYSIOLOGI
Professor Michael Axelsson, institutionen för biologi och miljövetenskap. Telefon:031-786 36 89, mobil:0733-90 32 49, e-post: michael.axelsson@bioenv.gu.se

Professor Kristina ”Snuttan” Sundell, institutionen för biologi och miljövetenskap. Telefon:031-786 36 71, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se

 

GIFTERS EFFEKT PÅ FISKAR
Seniorprofessor Lars Förlin, institutionen för biologi och miljövetenskap. Telefon: 031-786 36 76, e-post: lars.forlin@bioenv.gu.se

 

SAMSPEL MELLAN HAV OCH ATMOSFÄR
Professor Hans Linderholm, institutionen för geovetenskaper. Telefon: 031-786 28 87, e-post: hansl@gvc.gu.se

 

MARIN KEMI
Professor Katarina Abrahamsson, institutionen för marina vetenskaper, telefon: 031-786 90 51, e-post: katarina.abrahamsson@gu.se

Professor Per Hall, institutionen för marina vetenskaper, telefon: 031-786 90 62, e-post: per.hall@gu.se

Professor Leif Andersson, institutionen för marina vetenskaper, telefon: 031-786 90 05, e-post: leif.anderson@marine.gu.se

 

POLARFORSKNING, med olika specialiteter

Professor Anna Wåhlin, institutionen för marina vetenskaper, telefon: 031-786 28 66, e-post: anna.wahlin@marine.gu.se

Professor Katarina Abrahamsson, institutionen för marina vetenskaper. telefon: 031-786 90 51, e-post: katarina.abrahamsson@.gu.se

Professor Michael Axelsson, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031-786 36 89, mobil: 0733-90 32 49, e-post: michael.axelsson@bioenv.gu.se

Forskare Karin Hårding, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031-786 26 24, e-post: karin.harding@bioenv.gu.se

 

KULTURVÅRD
Teknik- och industrihistoria, maritim historia och kulturvård.
Bosse Lagerqvist, institutionen för kulturvård, telefon: 031-786 47 14, e-post: bosse.lagerqvist@conservation.gu.se

 

MARIN KEMISK EKOLOGI – Centrum för marin kemisk ekologi
Centrum för marin kemisk ekologi forskar om hur naturligt producerade kemiska ämnen (naturprodukter) styr samspelet mellan organismer i marina miljöer: http://www.cemace.science.gu.se
Koordinator: Professor Henrik Pavia, institutionen för marina vetenskaper, Tjärnö. Telefon: 031-786 9685, e-post: henrik.pavia@marine.gu.se

 

CACHE
ett europeiskt forskningsprojekt som fokuserar på musslor och ostron för matproduktion och bioteknologi i en föränderlig värld.
http://www.cache-itn.eu/. Docent Sam Dupont och Professor Kristina Snuttan Sundell, telefon: 031-786 3671, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se

 

LIFECYCLE
ett projekt för fiskodling i Europa: www.lifecycle.gu.se
Koordinator: Professor Thrandur Björnsson, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031-786 36 91, e-post: thrandur.bjornsson@bioenv.gu.se

 

NOMACULTURE
ett projekt som utvecklar strategier för etablering av hållbart svenskt, marint vattenbruk med fokus på havskatt och hummer. http://vbcv.science.gu.se/nomaculture. Koordinator: Professor Kristina Snuttan Sundell, telefon: 031-786 3671, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se

Göteborgs universitet har också sammanställt en lista med forskare från olika fakulteter som kan besvara frågor om havet:
Expertlista havsmiljö
 

Polarforskning


Professor Anna Wåhlin, institutionen för marina vetenskaper, telefon: 031–786 28 66, e-post: anna.wahlin@marine.gu.se

Professor Katarina Abrahamsson, institutionen för marina vetenskaper, telefon: 031–786 90 51, e-post: katarina.abrahamsson@marine.gu.se

Professor Michael Axelsson, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 36 89, mobil: 0733–90 32 49, e-post: m.axelsson@bioenv.gu.se

Forskare Karin Hårding, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031–786 26 24,  karin.harding@bioenv.gu.se

 

Nobelpriskommentarer

Kemi, fysik och medicin

2019 års kemipris
Zareen Abbas, universitetslektor vid institutionen för kemi; Göteborgs universitet, telefon:031-786 9015, e-post: zareen.abbas@gu.se

2019 års fysikpris
Maria Sundin astrofysiker vid Göteborgs universitet, telefon: 031-786 9172, mobil: 070-252 40 50

2018 års fysikpris
Raimund Feifel, professor i fysik, telefon: 070–838 16 89, e-post: raimund.feifel@physics.gu.se
Caroline Adiels, forskare i fysik, telefon: 076–168 00 24, e-post: caroline.adiels@physics.gu.se
Dag Hanstorp, professor i fysik, telefon: 073–079 42 74, e-post: dag.hanstorp@physics.gu.se

2018 års kemipris
Anders Blomberg (anders.blomberg@cmb.gu.se
0733-604624) och Gunnar C. Hansson (gunnar.hansson@medkem.gu.se, 031-786 3488, 0709-490005) kan för journalister förklara och kommentera årets Nobelpris i kemi.

2017 års fysikpris
Maria Sundin astrofysiker vid Göteborgs universitet, telefon: 031-786 9172, mobil: 070-252 40 50

2017 års kemipris
Johanna Höög, institutionen för kemi och molekylärbiologi , Göteborgs universitet, telefon: 031-786 3937, e-post: johanna.hoog@gu.se

2016 års fysikpris
Mats Granath universitetslektor vid institutionen för fysik, 0766-22 90 26, mats.granath@physics.gu.se,

2016 års kemipris
Göran Hilmersson, dekan och professor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi,0766-22 90 22, hilmers@chem.gu.se
 

2015 års fysikpris
Maria Sundin, universitetslektor, institutionen för fysik, 031-786 9172
0766-22 91 72, maria.sundin@physics.gu.se

2015 års kemipris
Per Sunnerhagen, professor, institutionen för kemi och moleylärbiologi, 031-786 38 30, per.sunnerhagen@cmb.gu.se
 

2014 års fysikpris
Johan Åkerman, professor, institutionen för fysik
070- 710 43 60, johan.akerman@physics.gu.se

2014 års kemipris
Marica Ericson, forskare i Biomedicinsk fotonik, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Tel: 031-786 9030, E-post: marica.ericson@chem.gu.se

2013 års fysikpris
Klavs Hansen, institutionen för fysik.
031-786 91 39, 0702-48 14 23,  klavs.hansen@physics.gu.se

2013 års kemipris
Gunnar Nyman, institutionen för kemi och molekylärbiologi.
031-786 90 35, nyman@chem.gu.se

2012 års fysikpris
– "för upptäckten utvecklingen av banbrytande experimentella metoder där växelverkan mellan ljus och materia studeras"
Dag Hanstorp, institutionen för fysik.
031-786 91 41,  dag.hanstorp@physics.gu.se

2012 års kemipris
– "för banbrytande upptäckter där de har kartlagt sinnrika mottagare på cellernas yta"
Susanna Törnroth Horsefield, institutionen för kemi och molekylärbiologi.
031-786 39 23,  tornroth@cmb.gu.se

 

Övriga experter

- till exempel pollen, växter, djur och kulturvård

ANTIBIOTIKA
Anne Farwell, universitetslektor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, e-post: anne.farewell@cmb.gu.se
telefon: 031-786 2583
Jonas Warringer, universitetslektor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, e-post: jonas.warringer@cmb.gu.se, telefon: 031-786 3961

Artikel om antibiotika i Science Faculty Magazine
Nyhet om antibiotika

POLLEN
Åslög Dahl är forskare på institutionen för biologi och miljövetenskap och ansvarig för Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet som sedan 1975 bedrivit mätningar av luftburet pollen. Pollenlaboratoriet utfärdar bland annat prognoser till allmänheten, media och sjukvården. Telefon: 031-786 26 64, mobil: 0707-55 69 62. e-post: aslog.dahl@bioenv.gu.se

SVAMP
Henrik Nilsson, forskare, institutionen för biologi och miljövetenskap
telefon: 031- 786 26 23, e-post: henrik.nilsson@bioenv.gu.se
Ellen Larsson är förste museiintendent i mykologi på institutionen för biologi och miljövetenskap och undervisar om svampar. Telefon: 031-786 26 62, e-post: ellen.larsson@bioenv.gu.se

VÄGKLIMAT
På Göteborgs universitet finns en särskild vägklimatgrupp, där forskare arbetar med flera olika projekt som relaterar till och kan appliceras på lokalklimat, vintervägar, modellering, halka och vintervägssäkerhet. www.gvc.gu.se/Forskning/klimat/vagklimat/
Torbjörn Gustavsson, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 19 64, e-post: torbjorn@gvc.gu.se
Jörgen Bogren, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 19 64, 0709–17 02 51, e-post: jorgen@gvc.gu.se

KYRKAN SOM KULTURARV
Inom forskningsprojektet RHiT behandlas förändringarna av det religiösa kulturarvet.
Gunnar Almevik, institutionen för kulturvård, universitetslektor, e-post: gunnar.almevik@conservation.gu.se, telefon: 031-786 93 01
Artikel från Science Faculty Magazine

Ola Wetterberg, professor vid institutionen för kulturvård, telefon: 031-786 47 02, e-post: ola.wetterberg@conservation.gu.se

Charlotta Hanner Nordstrand, universitetslektor, institutionen för kulturvård, e-post: charlotta.hanner.nordstrand@conservation.gu.se, telefon: 031-786 4718

Julakuten

Forskare inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har svaren på frågorna om julen!

HJULDJUR OCH BJÖRNDJUR
De mikroskopiska hjuldjuren lever i julgranen, det gör även björndjuren. De ligger i dvala i vinterkylan men vaknar när granen kommer in i värmen. Kul djur att studera med julklappsmikroskopet.

Oskar Gran, institutionen för biologi och miljövetenskap, mobil: 0700-70 85 78, e-post: oskar.gran@bioenv.gu.se.

 

JULBONADER
Målade julbonader har en lång historia i Sverige. Långt innan tomten hamnade på väggarna i svenska hem i jultid dekorerade man med bibliska motiv under helgerna.

Ingalill Nyström Larsson, institutionen för kulturvård, telefon: 031-786 57 01. e-post: ingalill.nystrom@conservation.gu.se

 

JULENS STJÄRNA
Vad var det som hände på julhimlen den där gången för 2000 år sen?
Maria Sundin, astronom, institutionen för fysik, telrfon: 031–786 91 72, mobil: 0766–22 91 72, e-post: maria.sundin@physics.gu.se

 

JULKLAPPSPARFYMEN
Parfym och hudkrämer är populära julklappar. Men var femte svensk lider av någon sorts kontaktallergi. Anna Börje är kemist med siktet inställt på dermatologi, det vill säga läran om huden och dess sjukdomar.

Anna Börje är docent vid institutionen för kemi och molekylärbiologi| anna.borje@gu.se , 031-786 90 12

 

JULPYNT
Julpynt innebar förr att man tog fram de allra finaste inredningstextilier man ägde, ofta vävnader med abstrakta mönster. Anneli vet mer om julpynt förr och nu.

Anneli Palmsköld, professor vid institutionen för kulturvård, telefon:
031-786 47 09, mobil: 0702- 82 14 15, e-post: anneli.palmskold@conservation.gu.se

 

JULSTJÄRNOR OCH ANDRA JULBLOMMOR
Vissa växter förknippar vi just med julen.

Åslög Dahl, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031-786 26 64, e-post: aslog.dahl@bioenv.gu.se

 

LJUSETS HÖGTID OCH TRADITIONER
Julen är ljusets högtid – men varför det? Hur firades jul förr i tiden? Vad är egentligen julens färger och former? Och vad lekte man? Vad är en julhög? Och hur såg julgranens företrädare ut?

Anneli Palmsköld, professor vid institutionen för kulturvård, telefon:
031-786 47 09, mobil: 0702- 82 14 15, e-post: anneli.palmskold@conservation.gu.se

 

SNÖVÄDER
Klimat, temperaturer, snö - klart vi pratar väder. Hans Linderholm och Björn Holmer kan både dagens väderfenomen och klimat, liksom klimatvariationer över tid.

Hans Linderholm, professor i naturgeografi, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 28 87, e-post: hansl@gvc.gu.se
Björn Holmer, forskare, institutionen för geovetenskaper, telefon:
031–786 19 55. e-post: bjorn@gvc.gu.se

 

TOMTENS RENAR – OCH VINTERNS ALLA DJUR
Hur kan man hjälpa fåglar och andra smådjur att överleva i kylan?

Kristina Snuttan Sundell, professor i zoofysiologi, telefon: 031–786 36 71, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se
Urban Olsson, universitetslektor, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 34 53, e-post: urban.nilsson@bioenv.gu.se

 

VINTERVÄGHÅLLNING
På Göteborgs universitet finns en särskild vägklimatgrupp, där forskare arbetar med flera olika projekt som relaterar till och kan appliceras på lokalklimat, vintervägar, modellering, halka och vintervägssäkerhet.

Torbjörn Gustavsson, vägklimatgruppen, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 19 64, e-post: torbjorn@gvc.gu.se
Jörgen Bogren, vägklimatgruppen, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 19 64, mobil: 0709–17 02 51, e-post: jorgen@gvc.gu.se

Kontaktinformation

Carina Eliasson, pressinformatör

Besöksadress:
Guldhedsgatan 5A

Telefon:
031-786 98 73

Sidansvarig: Carina Eliasson|Sidan uppdaterades: 2019-11-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?