Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Årets program och aktiviteter

Från små molekyler, via 100 meter ner i havets djup och sedan ända till planeten mars. Såpass vidsträckt var programinnehållet för Fönster mot naturvetenskap 2017.

 

Schema

Schemat i pdf-format

 

 

KEMI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI |  MATEMATIK | FYSIK |
MARINA VETENSKAPER | PÅ MARINA FÄLTSTATIONERNA | BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP | GEOVETENSKAP | KULTURVÅRD

 

Välkomstföreläsning: Att bli naturvetare 

Vad är innebär det att vara en naturvetare? Alumner och studievägledare presenterar de natuvetenskapliga ämnerna och berättar om vad det innebär att vara naturvetare.

VAR: Wallenbergsalen (Konferenscentrum Wallenberg)
ANTAL PLATSER: 11 klasser

TILLFÄLLE:
1. onsdag, 11 oktober, Kl. 9-9:45
2. torsdag 12 oktober, Kl. 9-9:45
3. fredag 13 oktober, Kl. 9-9:45

 

Kemi och molekylärbiologi

Bakterier i vår omgivning

Aktivitetsledare: Molekylärbiologen Ingrid Johansson

Bakterier. Vad triggar det ordet för tankar hos dig? Tänker du på de goda mot de onda, smutsigt mot helt rent eller tänker du omedelbart på allvarlig smitta och ond bråd död? Under den här övningen ska vi ta avstamp i våra egna föreställningar om bakterierna och deras plats i vår värld och via den vetenskapliga metodiken undersöka om våra föreställningar stämmer överens med verkligheten.

VAR: Sydamerika (Konferenscentrum Wallenberg)
ANTALET PLATSER: 1 klass (per tillfälle)

TILLFÄLLEN:
20. onsdag 11 oktober, Kl. 10-10:45
21. onsdag 11 oktober, Kl. 11-11:45
22. onsdag 11 oktober, Kl. 12:45-13:30
23. onsdag 11 oktober, Kl. 13:45-14:30
24. torsdag 12 oktober, Kl. 10-10:45
25. torsdag 12 oktober, Kl. 11-11:45
26. torsdag 12 oktober, Kl. 12:45-13:30
27. torsdag 12 oktober, Kl. 13:45-14:30
28. fredag 13 oktober, Kl. 10-10:45
29. fredag 13 oktober, Kl. 11-11:45
30. fredag 13 oktober, Kl. 12:45-13:30
31. fredag 13 oktober, Kl. 13:45-14:30

 

Föreläsning: Läkemedelskemi – framgångar, misslyckanden och utmaningar & The Antibiotic Resistance Crisis

Föreläsare: Kemisten Morten Grøtli och molekylärbiologen Anne Farewell

Den här programpunkten består av två olika föreläsningar.

 

VAR: Wallenbergsalen (Konferenscentrum Wallenberg)
ANTALET PLATSER: 11 klasser

TILLFÄLLE:
19. torsdag 12 oktober, Kl. 11-11:45

 

 

 

Föreläsning: Spektroskopi – samspel materia och energi

Föreläsare: Läkemedelskemist Marica Ericson

Genom att känna till och kontrollera ljusets egenskaper kan vi se på världen med nya perspektiv. Ljus är energi som samspelar och påverkar materia. Kunskap om dessa processer ger oss nya möjligheter att studera allt ifrån små enstaka molekyler till komplexa organismer.

VAR: Geovetarcentrum (GVC): Hörsalen
ANTALET PLATSER: 4 klasser
TILLFÄLLE:
58. fredag 13 oktober, 13:45-14:30

 

Matematik

Det går utmärkt för en klass att utan risk för repetition delta på både Matematiska leksaker & Vad gör en matematiker och Matematiska leksaker & En matematiker berättar.

 

 

 

Matematiska leksaker & Vad gör en matematiker?

Aktivitetsledare: matematikern Laura Fainsilber och matematikern Åse Fahlander

Vi utmanar eleverna med några matematiska ”leksaker”.
Föreläsning: Några exempel på vad man kan arbeta med efter en matematikutbildning.
I den här länken kan du som lärare få en bild av vad för typ av aktiviteter vi kommer att göra.

VAR: Antarktis (Konferenscentrum Wallenberg)
ANTALET PLATSER: 1 klass (per tillfälle)

TILLFÄLLEN:
40. onsdag 11 oktober, Kl. 10-10:45
41. onsdag 11 oktober, Kl. 11-11:45
42. torsdag 12 oktober, Kl. 10-10:45
43. torsdag 12 oktober, Kl. 11-11:45
44. fredag 13 oktober, Kl. 10-10:45
45. fredag 13 oktober, Kl. 11-11:45

 

Matematiska leksaker & En matematiker berättar

Aktivitetsledare: matematikern Laura Fainsilber och matematikern Åse Fahlander

Vi utmanar eleverna med några matematiska ”leksaker”. Föreläsning: En matematiker berättar om sitt forskningsområde

VAR: Antarktis (Konferenscentrum Wallenberg)
ANTALET PLATSER: 1 klass (per tillfälle)

TILLFÄLLEN:
46. onsdag 11 oktober, Kl. 12:45-13:30
47. onsdag 11 oktober, Ll. 13:45-14:30
48. torsdag 12 oktober, Kl. 12:45-13:30
49. torsdag 12 oktober, Kl. 13:45-14:30
50. fredag 13 oktober, Kl. 12:45-13:30
51. fredag 13 oktober, Kl. 13:45-14:30

 

Föreläsning: Genväg eller senväg? Det beror på geometrin

Föreläsare: matematikern Stefan Lemurell

VAR: Wallenbergsalen (Konferenscentrum Wallenberg)
ANTALET PLATSER: 11 klasser

TILLFÄLLE:
52. fredag 13 oktober, Kl. 13:45- 14.30

 

Fysik

Föreläsning: Kaos.

Föreläsare: Fysikern Bernhard Mehlig

Många av naturens fenomen är kaotiska. Forskaren och professorn Bernhard Mehlig beskriver hur kaosteori kan användas för att förklara väderfenomen och ger andra spännande exempel på kaotiska system och hur de kan förklaras.

VAR: Wallenbergsalen (Konferenscentrum Wallenberg)
ANTALET PLATSER: 11 klasser

TILLFÄLLE:
53. onsdag 11 oktober, Kl. 11-11:45

 

Föreläsning: Relativitetsteorin

Föreläsare: Fysikern Rickard Jonsson

Einsteins Gravitation eller varför faller egentligen äpplet? – En interaktiv föreläsning om Einsteins allmänna relativitetsteori.

VAR: Wallenbergsalen (Konferenscentrum Wallenberg)
ANTALET PLATSER: 11 klasser

TILLFÄLLEN:
54. onsdag, 11 oktober, Kl. 12:45-13:30
55. torsdag, 12 oktober, Kl. 10-10:45
56. fredag, 13 oktober, Kl. 11-11:45

 

Föreläsning: Har jästceller en hjärna?

Föreläsare: Fysikern Caroline Adiels

Föreläsning om när fysik och biologi möts.

VAR: Geovetarcentrum (GVC): Mark/Luft, Hörsalen
ANTALET PLATSER: 1 klass (per tillfälle)

TILLFÄLLE:
32. onsdag, 11 oktober, Kl. 10-10:45, Mark/luft
33. torsdag, 12 oktober, Kl. 10-10:45, Mark/luft
34. fredag, 13 oktober, Kl. 10-10:45, Hörsalen

 

Interaktiv föreläsning: Fysikaliska fenomen

Föreläsare: Fysikern Jonas Enger

Vi testar ett antal fysikaliska leksaker och tar upp ett antal fenomen som vi sedan gemensamt förklarar med gymnasiefysik.

VAR: Geovetarcentrum (GVC): Nimbus, Hörsalen
ANTALET PLATSER: 2 klasser (per tillfälle)

TILLFÄLLE:
35. torsdag, 12 oktober, Kl. 12:45-13:30, Nimbus
36. fredag, 13 oktober, Kl. 11-11:45, Hörsalen


Marina vetenskaper

Föreläsning: Vad gör vi i havet? inklusive studievägledning

Föreläsare: Studievägledare Barbara Casari från institutionen för marina vetenskaper.

VAR: Wallenbergsalen (Konferenscentrum Wallenberg)
ANTALET PLATSER: 11 klasser (per tillfälle)

TILLFÄLLEN:
16. onsdag 11 oktober, Kl. 13:45-14:30
17. torsdag 12 oktober, Kl. 12:45-13:30
18. fredag 13 oktober, Kl. 12:45-13:30

 

Föreläsningar: Game changers: små molekyler med stora konsekvenser (Marinbiologi) &
Till Mars via Svalbard: Hur Arktis kan lära oss något om vår röda granne (Geovetenskap)

Föreläsare: Marinbiologen Erik Selander och geologen Andreas Johnsson

Bild från NASADen här programpunkten består av två olika föreläsningar.

VAR: Wallenbergsalen (Konferenscentrum Wallenberg)
ANTALET PLATSER: 11 klasser

TILLFÄLLEN:
57. Fredag 13 oktober, Kl. 10-10:45

 

På fältstationerna

Hur många sandräkor finns i en vik? (TJÄRNÖ)

Aktivitetsledare: Informatör och marinbiologen Martin Larsvik

sandräkaVälkommen till en heldag på Lovéncentret Tjärnö! Klassen delas upp i tre grupper à max 10 personer. Varje grupp har samma uppgift.
För att få svar på en så enkel fråga behöver eleverna angripa problemet genom att göra flera vetenskapliga ställningstaganden och metodval. Arbete i fält följs av uträkningar och sammanställningar på labb. Muntlig redovisning på Tjärnö. Läraren kan välja att låta eleverna redovisa skriftligt i skolan.
Förmiddagsfika och lunch ingår.

VAR: Lovéncentret Tjärnö (utanför Strömstad)
ANTALET PLATSER: 1 klass

TILLFÄLLE:
13. onsdag 11 oktober, Kl. 09-17
 

Filmning i djupet, och egna experiment (TJÄRNÖ)

Aktivitetsledare: Martin Larsvik

Välkommen till en heldag på Lovéncentret Tjärnö! På förmiddagen åker vi ut med forskningsfartyget Nereus och med undervattenfarkost filmar på 100 meters djup. På eftermiddagen får elever göra experiment utifrån det vetenskapliga protokollet, på labb. Muntlig redovisning på Tjärnö. Läraren kan välja att låta eleverna redovisa skriftligt i skolan.

Förmiddagsfika och lunch ingår.

VAR: Lovéncentret Tjärnö (utanför Strömstad) 
ANTALET PLATSER: 1 klass
TILLFÄLLE:
15. onsdag 11 oktober, Kl. 09-17

 

Undersök och beskriv ett Östersjön i miniatyr, inklusive övernattning (TJÄRNÖ)

Aktivitetsledare: Informatör och marinbiologen Martin Larsvik

Välkommen till Lovéncentret Tjärnö! Hela torsdagen består av expedition med forskningsfartyget Nereus från Kosterfjorden till Idefjorden. Denna sträcka uppvisar ett Östersjön i miniatyr, med tydlig salthalts- och syrgasgradient horisontellt och vertikalt. På fyra stationer får eleverna mäta salthalt, temperatur och syrgasmättnadsgrad på olika djup, siktdjup, och göra bottenhugg för att bestämma artantal och individantal.

Övernattning i tvåbäddsrum på Lovéncentret Tjärnö. Eleverna har med eget sänglinne och städar sina rum före utcheckning.
På fredagen sammanställer de fyra grupperna av elever sina resultat och redovisar muntligt. Läraren kan välja att låta eleverna redovisa skriftligt i skolan.

Måltider ingår från förmiddagsfika på torsdagen till lunch på fredagen.

VAR: Lovéncentret Tjärnö (utanför Strömstad)
ANTALET PLATSER: 1 klass

TILLFÄLLE:
14. Från torsdag 12 oktober, Kl. 09 till fredag 13 oktober Kl. 17(eller överenskommen tid).

 

En dag på GU:s marina forskningsstation (KRISTINEBERG)

Aktivitetsledare: biologen Peter Tiselius

Välkommen till en heldag på Lovéncentret Kristineberg! Din klass får möjlighet att lära sig mer om marint skräp, hur rovdjur påverkar ekosystemet och varför ålgräs är viktigt. Dessutom ingår både labmoment och fältövningar.
VAR: Kristineberg.
ANTALET PLATSER: 1 klass

TILLFÄLLE: 12. torsdag 12 oktober, Kl. 10-15:30

 

Biologi och miljövetenskap

Föreläsning: Klimatförändringar och den biologiska mångfalden: Vem vinner, vem försvinner?

Föreläsare: Biologen Alexandre Antonelli

VAR: Wallenbergsalen (Konferenscentrum Wallenberg)
ANTAL PLATSER: 11 klasser

TILLFÄLLE:

4. onsdag 11 okt, Kl. 10-10:45

 

Fotosyntes på hösten & Hur mäter man färg?

Aktivitetsledare: Biologen Cornelia Spetea Wiklund och biologen Staffan Andersson

Den ena halvan av klassen är med på "Fotosyntes på hösten": Växternas blad är gröna på våren och sommaren men gula eller röda på hösten. Vad är det för skillnad och hur påverkas fotosyntesen? Eleverna får mäta pigment halten och fotosyntesen i bladet och titta i mikroskopen på olika alger från västkusten som gör fotosyntes året runt.
Den andra halvan är med på: ”Hur man mäter färg”. Färg är ett hjärnspöke som beror på hur betraktarens färgseende fungerar. Så hur mäter man då färgsignaler hos andra djur än människan? Till exempel hos fåglar som kan se i ultraviolett! Här får du pröva på reflektans-spektrometri, som är det objektiva sättet att mäta färg, och avslöja hemliga UV-signaler hos fåglar och blommor.

VAR: Zoologihuset, Labsal 3
ANTALET PLATSER: 1 klass uppdelad i två grupper (per tillfälle)

TILLFÄLLEN:
5. onsdag 11 okt, Kl. 10-10:45
6. torsdag 12 okt, Kl. 10-10:45
7. fredag 13 okt, Kl. 10-10:45

 

Föreläsning: Min resa: varför jag blev biolog/miljövetare/student

Föreläsare: Biologerna och miljövetarna: Mats Olsson, Johan Uddling, Donald Blomqvist, studievägledarna: Peter Gulz och Karin Karlson och studenter.

Forskare och studenter berättar om sina vägar in i yrket. Studievägledning ges inom biologi och miljövetenskap.

VAR: Geovetarcentrum (GVC): Hörsalen
ANTALET PLATSER: 4 klasser i Hörsalen

TILLFÄLLEN:
8. onsdag, 11 oktober, Kl. 12:45-13:30
9. torsdag, 12 oktober, Kl. 12:45-13:30
11. fredag, 13 oktober, Kl. 12:45-13:30

 

Föreläsning: Min resa - marina diatoméer & Min resa- Herbariet och floran i Ecuador

Föreläsare: Biologen Adrian Clarke och biologen Claes Persson

Forskare berättar om sina vägar in i yrket.

VAR: Geovetarcentrum (GVC): Nimbus
ANTALET PLATSER: 2 klasser

TILLFÄLLEN:
10. fredag, 13 oktober, Kl. 11-11:45

 

Geovetenskap

Kartor, klimat, jord och guld?

Aktivitetsledare: Geologen David Rayner 

Eleverna kommer att delas in i tre olika grupper:

Geodata och GIS i ropet: Se Göteborgs topografi i 3D, flygbilder, lämplighetsanalys och framställning av eftertraktade kartor och mycket mer. Lär dig att använder ett datorprogram med tusen möjligheter.

Lär dig vaska guld! Är det guld på riktigt? Du kan vara säker på det!

Vad är dendrokronologi? Årliga årsringarna i trädstammar är ett naturligt rekord av tidigare väder. Men vad exakt kan dessa berätta? Vi titta på kärnor från träd i bergsregioner, och leta efter spår av tidigare klimathändelser.

VAR: Geovetarcentrum (GVC): Mark/Luft
ANTALET PLATSER: 2 klasser (per tillfälle)

TILLFÄLLEN:
37. onsdag 11 okt, Kl. 12:45-13:30
38. torsdag 12 okt, Kl. 12:45-13:30
39. fredag 13 okt, Kl. 12:45-13:30

 

Föreläsningar: Till Mars via Svalbard: Hur Arktis kan lära oss något om vår röda granne (Geovetenskap) & Game changers: små molekyler med stora konsekvenser (Marinbiologi)

Föreläsare: Geologen Andreas Johnsson och Marinbiologen Erik Selander

Den här programpunkten består av två olika föreläsningar.

VAR: Wallenbergsalen (Konferenscentrum Wallenberg)
ANTALET PLATSER: 11 klasser

TILLFÄLLEN:

57. Fredag 13 oktober, Kl. 10-10:45

 

Kulturvård

Föreläsning: Second hand, vintage och shabby chic – cirkulering av ting med historia

Föreläsare: Kulturvårdare Anneli Palmsköld

VAR: Wallenbergsalen (Konferenscentrum Wallenberg)
ANTALET PLATSER: 11 klasser

TILLFÄLLE:
59. torsdag 12 oktober, Kl. 13:45-14:30
 

 

Sidansvarig: Tanja Thompson|Sidan uppdaterades: 2017-10-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?